NAJAVA: Javna debata: Proces pregovora i osobe s invaliditetom

pregovaracMinistarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija – Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u saradnji sa Programom za razvoj kapaciteta, organizuje javnu debatu: Proces pregovora i osobe s invaliditetom. Cilj javne debate je razmjena mišljenja o aktuelnom stanju i budućim aktivnostima u pregovaračkom procesu u pravcu unapređenja položaja osoba s invaliditetom. Debata će se održati u srijedu, 30. jula 2014. u hotelu Ramada u Podgorici, sa početkom u 11.00 sati.

Na skupu će govoriti Državni sekretar za evropske integracije i Glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić, članica Odbora za evropske integracije i Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić.

Na debati je obezbijeđen prevod na gestovni jezik. Inače, ovo je drugi u nizu događaja od pripremanja Strategije informisanja javnosti na kom je obezbijeđen prevod na gestovni jezik i to upravo na inicijativu UMHCGa, što je jedna od planiranih aktivnosti definisanih Strategijom. Podsjećamo da je gestovni prevod bio obezbijeđen na događajima koji su organizovani povodom obilježavanja dana Evrope u maju mjesecu.

UMHCG izražava zadovoljstvo zbog predstojeće debate i nada se da će ovo biti samo jedan u nizu događaja u toku pregovaračkog procesa i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji na kojem će se govoriti o osobama s invaliditetom. Imajući u vidu da je UMHCG od samog početka osnivanja članica Koalicije NVO za praćenje pregovora sa EU u poglavlju 23 i da je u proteklom periodu uložila dobar dio svog vremena i resursa kako bi i Vladi i Evropskoj uniji istakli potrebu unapređenja položaja osoba s invaliditetom, kroz instutucionalne i sistemske promjene, tako i kroz konkretne aktivnosti u praksi, izuzetno nas ohrabruje činjenica što je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Kancelarija glavnog pregovaraća otvoreno za konkretnu saradnju. To upravo pokazuje i primjer usvajanja velikog broja sugestija UMHCG prilikom izrade Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014.-2018. godine.

Inače, Marina Vujačić, Izvršna direktorica UMHCG je članica Operativnog tijela za praćenje sprovođenja komunikacione Strategije, i kroz ovo tijelo će se i dalje zalagati za ovakve i slične događaje, a posebno za konkretne aktivnosti koje će dovesti do unapređenja položaja osoba s invaliditetom.

Saradnici i donatori