Najava – Javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u Nikšiću

U četvrtak, 12. novembra s početkom u 10.00 časova, u Gradskoj kući u Nikšiću, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje javnu debatu o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Javna debata se organizuje u okviru projekta “Kako Zakon postaje praksa?” (How the Law becomes practice?), koji je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a čiji je cilj promocija novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i podsticanja osoba s invaliditetom na korišćenje mehanizama koje on nudi, kao i javnih institucija i drugih subjekata da preduzmu mjere kako bi se smanjio stepen diskriminacrje po osnovu invaliditeta. Glavne aktivnosti projekta su: održavanje javnih debata, izrada Vodiča kroz Zakon o zabrani diskiminacije lica sa invaliditetom, i online pravno savjetovalište.

Na javnoj debati će govoriti Blanka Radošević Marović, Direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, predstavnik/ca Opštine Nikšić, Svetlana Radović iz udruženja mladih sa hendikepom Nikšić i Miroslava-Mima Ivanović iz UMHCG-a. Govornici će predstaviti novine u Zakonu, preduzete mjere u opštini Nikšić za smanjenje stepena diskriminacije po osnovu invaliditeta i stanje u opštini s aspekta osoba s invaliditetom. Javna debata je prilika da se učesnici i učesnice upoznaju i razjasne potencijalne nedoumice u vezi svih novina koje donosi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom usvojen u Skupštini Crne Gore u junu ove godine.

 

Pripremila: Miroslava-Mima Ivanović

Saradnici i donatori