Najava – Javna debata o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u Bijelom Polju

Sjutra u utorak, 20. oktobra s početkom u 11 časova, u Hotelu „Franca“, u Bijelom Polju Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje javnu debatu o novom Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Javna debata se organizuje u okviru projekta “Kako Zakon postaje praksa?” (How the Law becomes practice?), koji je finansijski podržala Britanska ambasada u Podgorici, a čiji je cilj promocija novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i podsticanja osoba s invaliditetom na korišćenje mehanizama koje on nudi, kao i javnih institucija i drugih subjekata da preduzmu mjere kako bi se smanjio stepen diskriminacrje po osnovu invaliditeta. Glavne aktivnosti projekta su: održavanje javnih debata, izrada Vodiča kroz Zakon o zabrani diskiminacije lica sa invaliditetom, i online pravno savjetovalište.

Na javnoj debati će govoriti Aleksandra Popović, Viša savjetnica I u Direktoratu za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska praya, Tufik Bojadžić potpresjednik Opštine Bijelo Polje, Samir Guberinić ispred lokalnih organizaclja osoba s invaliditetom i Miroslava – Mima Ivanović iz UMHCG. Govornici će predstaviti novine u Zakonu, preduzete mjere u opštini Bijelo Polje za smanjenje stepena diskriminacrje po osnovu invaliditeta i stanje u opštini iz ugla osoba s invaliditetom. Javna debata je prilika da se učesnici i učesnice upoznaju i razjasne potencijalne nedoumice u vezi svih novina koje donosi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom usvojen u Skupštini u junu ove godine.

Saradnici i donatori