Najava događaja u kojem će poznati simulirati osobe s invaliditetom

U okviru projekta „Crna Gora na Tviteru – uključi se u promjene“, koji realizuje Centar za demokratsku tranziciju, uz podršku kancelarije UNDP u Crnoj Gori, u toku nedjelje tvitovanja Marine Vujačić, izvršne direktorice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, jedna od pokrenutih inicijativa odnosila se na posljedice nepropisnog parkiranja, posebno onih vidova koji se odnose na parkiranje vozila bez oznake, na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom, kao i nepropisno parkiranje vozila na spuštenim ivičnjačima i trotoarima.

Sprovođenje inicijative koja je pokrenuta preko Tvitera odnosi se na aktivnost simulacije koju organizuju UMHCG i CDT, a koja je namijenjena poznatim ličnostima iz crnogorske i međunarodne zajednice koji mogu najadekvatnije uticati na promjene stanja svijesti građana, kao i pokrenuti konkretne inicijative u cilju izgradnje pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom.

S tim u vezi danas je upućen poziv za učestvovanje u simulaciji kretanja pomoću invalidskih kolica ili bijelog štapa sa povezom preko očiju, kao i komunikaciji sa osobama oštećenog sluha. Simulacija će se održati u ponedjeljak, 31. Marta 2014. sa početkom u 11h časova, a okupljanje je predviđeno u Info Centru o evroatlanskim integracijama (Rimski trg 10).

Kako smatramo da javnost nije dovoljno upoznata sa ovom problematikom, to su UMHCG i CDT partnerski osmislili aktivnost simulacije u kojoj bi kratkom šetnjom uz korišćenje pomagala koje osobe s invaliditetom najčešće koriste ministri, političari, predstavnici medija, umjetnici… prevazilazili prepreke na koje osobe s invaliditetom svakodnevno nailaze usljed nedostatka spuštenih ivičnjaka, zatim zbog nepropisno parkiranih auta, postavljenih predmeta i objekata na uobičajenim linijama kretanja i tako dalje. Svjesni smo da će inicijativa u kojoj učestvuju predstavnici vlasti, medija, kulture i sl. proizvesti i kod građana povećanje svijesti o obavezi poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Među pozvanim učesnicima su neki od ministara u Vladi Crne Gore, Predsjednik i poslanici u Skupštini Crne Gore, predstavnici međunarodne zajednice i drugi.

Uskoro opširnije.

Pripremila: Marina Vujačić

Saradnici i donatori