Najava događaja: Konferencija o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Programkonf

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje konferenciju na temu: zapošljavanje osoba s invaliditetom, u sklopu projekta: “Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene” (Changing Capacities to Capacitate Changes) podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz IPA – Montenegro 2013 Civil Society Facility Programme.

Konferencija će se održati u PR centru (Stari Aerodrom, Josipa Broza Tita 23A), u petak, 08.maja 2015, sa početkom u 11h:00′. Pozivamo vas da medijski ispratite navedeni događaj.

U uvodnom dijelu konferencije će govoriti: državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i šef političkog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Cammarata.

Nakon uvodnih izlaganja održaće se poseban panel: Zapošljavanje osoba s invaliditetom od zakona do prakse, na kojem će govoriti direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić, predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja koja učestvuje u planiranju i programiranju pretpristupne podrške Crnoj Gori u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike Milica Ćurčić, kao i predstavnici partnerskih organizacija iz Crne Gore i Holandije.

Ciljevi ovog projekta su da doprinese aktivnijem učešću osoba s invaliditetom u kreiranju, sprovođenju i monitorinu javnih politika u Crnoj Gori na svim nivoima kao i evropskim integracijama naše zemlje kroz javno zastupanje i promjene državnih i lokalnih politika i jačanje saradnje između državnih organa i NVO koje se bave osobama s invaliditetom. Specifični cilj projekta je monitoring i unaprijeđenje javnih politika koje se tiču zapošljavanja, pristupačnosti i uslova života osoba s invaliditetom u Crnoj Gori čime se stvara efikasan, održiv i transparentan sistem državne podrške u skladu sa najboljom praksom Evropske unije.

Partneri na ovom projektu UMHCG su: transFORMA iz Holandije, i Savez slijepih Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića, a saradnik na projektu je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Ova aktivnost je inače planirana i Akcionim planom za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom za 2015. godinu.

 

Saradnici i donatori