Najava: Debata o pristupačnosti javnog saobraćaja osobama s invaliditetom u Bijelom Polju

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta: “Ovo su (i) naša mjesta”, podržanog od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva, organizuje Javnu debatu o značaju pristupačnosti javnog saobraćaja za osobe s invaliditetom (OSI). Prva od tri planirane javne debate će se održati u Bijelom Polju, u hotelu Franca, 8. novembra s početkom u 12.00 časova.

U okviru Javne debate učesnici će se upoznati i diskutovati o zakonskom okviru i iskustvima iz prakse u vezi s pristupačnošću javnog saobraćaja. Bijelo Polje smo izabrali zbog želje da iniciramo i pokrenemo važne akcije koje bi Opština Bijelo Polje trebala preduzeti u narednom periodu u okviru ove teme. Na kraju debate učesnici i predstavnici medija će biti pozvani da zajedno s osobama s invaliditetom prošetaju jednom od odabranih ulica i na taj način simuliraju, odnosno upoznaju se s uslovima u javnom saobraćaju u kojima se kreću i s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom prilikom kretanja.

Fasilitatorka na Javnoj debati će biti: Marina Vujačić, aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom, dok će u uvodnom dijelu govoriti Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG, Samir Guberinić, izvršni direktor Udruženja za podršku OSI Bijelo Polje, i Lidija Bugarin, samostalna savjetnica za saobraćaj u Seketarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj u Opštini Bijelo Polje.

Pozivaju se mediji da isprate debatu i da svojim prisustvom i izvještavanjem daju dodatan doprinos ovoj temi.

Saradnici i donatori