Najava – Akcija dijeljenja lifleta u okviru kampanje: Razmisli, prije nego što parkiraš!

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će u saradnji sa Upravom policije – Centrom bezbjednosti Podgorica sprovesti akciju dijeljenja lifleta u okviru kampanje: „Razmisli prije nego što parkiraš“, u četvrtak 18. Decembra od 11h00 do 13h00. Kampanja:“Razmisli prije nego što parkiraš“ ima za cilj upoznavanje građana sa posljedicama neporpisnog parkiranja, posebno onih vidova koji otežavaju ili onemogućavaju samostalno i sigurno kretanje osoba s invaliditetom, pa i drugih građana, kao što su na primjer stariji ljudi, roditelji sa djecom u kolicima i sl.

Akcija ima za cilj, prije svega informisanje građana, a nakon dijeljenja lifleta na odabranim lokacijama, kao i prateće medijske kampanje će CB Podgorica u saradnji sa Komunalnom policijom sprovoditi represivne mjere, odnosno sankcionisati one koji nastave da svoja vozila nepropisno parkiraju na mjestima koja nijesu predviđena za to. Ovdje se prije svega misli na: trotoare, spuštene ivičnjake na linijama kretanja pješaka, kao i na obilježena parking mjesta za osobe s invaliditetom, a bez adekvatne naljepnice.

Osim dijeljenja lifleta građanima, akcija prije svega ima cilj da se vozači neporpisno parkiranih vozila, u trenutku dijeljenja lifleta upoznaju sa posljedicama svojih postupaka i edukuju o pravima osoba s invaliditetom.

Kako ova kampanja ima veliki značaj z osobe s invaliditetom, ali i za građane posebno zbog sprovođenja represivnih mjera u nastavku realizacije kampanje, pozivamo sve medije da isprate navedenu akciju.

Okupljanje učesnika u akciji je predviđeno u prostorijama UMHCG (ul. Rista Dragićevića 7, zgrada „Šajo“, ulaz IV/1/125), gdje će biti i početna lokacija.

Predstavnici medija se pozivaju da isprate dijeljenje lifleta, a potom pri završetku uzmu izjave od učesnika u akciji i organizatora.

Akcija je dio aktivnosti realizovanih u saradnji UMHCG i CB Podgorica, počev od septembra tekuće godine.

unnamed

Saradnici i donatori