Načelo pristupačnosti u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom – radionica sa studentima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionicu o važnosti načela pristupačnosti za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u utorak 5. decembra u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore s početkom u 11:00h.

Radionica se organizuje u okviru projekta “Akcioni plan za poglavlje 23: Aktivno civilno društvo za transparentne, participativne i efektivne reforme” čiji je nosilac MANS, a UMHCG je jedan od partnera. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru ovog projekta je u julu izradjena Analiza pristupačnosti obrazovnih i institucija u oblasti pristupa pravdi. Posljednja aktivnost UMHCG-a u okviru ovog projekta će biti radionica za studente/kinje i nastavno osoblje Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na kojoj će, izmedju ostalog, biti predstavljeni rezultati ove Analize i podijeljen promotivni materijal.

 

Od početka 2016. godine, UMHCG, Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA, Sigurna ženska kuća, Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja, NVO Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav, NVO Snažna Mama, NVO Stečajci u Crnoj Gori i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), kroz pomenuti projekat zajedno prate sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, čija implementacija u Crnoj Gori treba da osigura evropske standarde u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i poštovanja ljudskih prava.

Saradnici i donatori