Na portalu DisabilityINFO dostupne smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom

UMHCG i Telenor Fondacija u sklopu realizacije projekta “ICT u službi ostvarivanja prava osoba s invaliditetom” započeli su aktivnost izrade smjernica i objašnjenje procedura za ostvarivanje pojedinačnih prava osoba s invaliditetom.

Za manje od deset dana otkada je objavljena prva smjernica za ostvarivanje prava na njegu i pomoć i pet dana otkada je objavljena treća procedura za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje iste su preuzete 136 puta. Najviše interesovanja, za sada, korisnici su iskazali za smjernicu koja se odnosi na ostvarivanje prava na ličnu invalidininu, što je bilo i očekivano za pravni tim, imajući u vidu da je ovo pravo vrlo restriktivno definisano i da su se korisnici on-line pravnog savjetovališta upravo žalili na odbijajuća rješenja u slučajevima podnošenja zahtjeva za ličnu invalidninu.

Ova aktivnost nastavak je već započetih aktivnosti besplatnog pravnog savjetovališta u okviru kojeg su se korisnici upravo najviše interesovali o mogućnostima i načinima da ostvare pojedina prava. Međutim, često zbog složenosti propisa, uključujući i podzakonske akte nailaze na prepreke ili osporavanja koja su nerijetko, kako se kasnije ispostavi u upravnim sporovima, suprotna propisanoj proceduri, bez saslušanja stranke, utvrđivanja činjenica, odnosno usled pogrešne primjene materijalnog prava.

Time se pokazala velika potreba za dostupnošću ovih informacija sve većem broju osoba, kao i neophodnost njihove dostupnosti u svakom momentu, na ćemu će u narednom periodu nastaviti da rade UMHCG i Telenor Fondacija.

Aktivnosti izrade objašnjenja procedura i postupka za ostvarivanje prava, za sada obuhvataju oblast socijalne zaštite uključujući drugostepeni upravni postupak i upravni spor, a razvojem novih smjernica ćemo pokriti i druge oblasti socijalne politike, zatim zdravstvene zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI. Ovom aktivnošću ćemo omogućiti njihovu dostupnost velikom broju osoba i koje nijesu direktni korisnici usluga UMHCG.

Korisnici do procedura mogu doći posredstvom banera Kako do prava? koji se nalazi u gornjem desnom uglu portala, potom “otvaranjem” teksta pomoću linka, i preuzimanjem vordovog dokumenta (docx) ispod uvodnog dijela teksta.

Saradnici i donatori