Monitoring prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa Koalicijom organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) Crne Gore u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba s invaliditetom“ (Disability Rights Promotion International – D.R.P.I.) – Regionalni Centar za Istočnu Evropu, a uz podršku Univerziteta Jork iz Toronta, (Kanada) i Regionalnog Centra za Jugoistočnu Evropu, organizuje sedmodnevni nacionalni trening za Crnu Goru – „Monitoring ljudskih prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori“, sa ciljem izgradnje kapaciteta osoba s invaliditetom i organizacija OSI u oblasti nadgledanja i poštovanja ljudskih prava OSI. Trening će se održati u Budvi, (Bečići) Hotel Queen of Montenegro. Svečano otvaranje i početak treninga biće u ponedeljak 23. januara 2012 godine  u 9:00h.

Praćenje prava osoba s invaliditetom je važno za podizanje svijesti o diskriminaciji zasnovanoj na invalidnosti i negativnom uticaju koji ona ima na živote osoba s invaliditetom. Znajući ovo, a podstičući pozitivne akcije za borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom D.R.P.I. je razvio holistički pristup praćenja prava OSI, fokusirajući se na pronalaženje činjenica u tri ključne oblasti:

1. Pojedinačna iskustva OSI;

2. Sistemske mjere preduzete za zaštitu i unaprjeđenje prava OSI (zakoni, politike, programi) i

3. Medijska slika i društveni stavovi po pitanju invalidnosti.

Predavači na treningu biće, između ostalog, internacionalni gosti sa Jork Univerziteta, zatim gosti i predavači iz zemalja regiona: Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Dio učesnika treninga, a kasnije i monitori individualnih iskustava OSI u izabranim opštinama biće 20 osoba s invaliditetom biranih po cross disability principu.

Pozivamo organizacije osoba s invaliditetom i pojedinačno osobe s invaliditetom da kandiduju učesnike i učesnice od kojih će biti izabrano njih 20 za predhodno navedeni trening, a koji će kasnije odraditi i monitoring individualnih iskustava. Monitoring će biti plaćen iz projektnih sredstava.

Uz prijavu kandidatkinja/kandidat treba da dostave svoju kraću biografiju. Prijave slati na e-mail adresu:milenkoplegije@yahoo.com

 

Dodatak:

Holistički monitoring prava osoba sa invaliditetom

Koalicija organizacija OSI na sastancima u Baru je dogovorila da će gradovi u Crnoj Gori u kojima će se sprovoditi monitoring pojedinačnih iskustava osoba s invaliditetom biti Podgorica kao veliki grad,  Bar kao manji grad i Bijelo Polje, odnosno njegov ruralni dio. Na istom sastanku Koalicija je dogovorila da Koordinator projekta “Monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori” bude Vojičić Milenko i sajt koordinatori za Bijelo Polje Samir Guberinić, za Podgoricu Goran Macanović i Nataša Borović za Bar.

Saradnici i donatori