MLADI S INVALIDITETOM SPREMNI ZA AKTIVIZAM

MLADI S INVALIDITETOM SPREMNI ZA AKTIVIZAM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u periodu od novembra 2021. do kraja februara 2022. organizovalo je Školu aktivizma za mlade s invaliditetom u Podgorici. 

Mladi s invaliditetom su imali priliku da se upoznaju s modelima pristupa invaliditetu, filozofijom i osnovnim principima samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, komunikacionim vještinama, procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu, vršnjačkim nasiljem i borbom protiv nasilja, samoprihvatanjem i osnaživanjem.

Školu je pratio interaktivan rad predavača s učesnicima/cama u teorijskom i praktičnom dijelu, a posebno u dijelu vježbi i rada u grupama. Školu je pohađalo 12 polaznika/ca, uzrasta od 15 do 30 godina. 

U okviru Škole, polaznici/ce su imali/e priliku da po prvi put realizuju akcije u zajednici, stoga su se odlučili/e da se kroz volonterske aktivnosti bave problemom govora mržnje na internetu koji je upućen OSI i terminologijom koja se koristi, a koja ima uvredljivu konotaciju (često iz neznanja i neinformisanosti).

Izrađen je kratki video o terminologiji, a organizovana je i radionica za srednjoškolce na temu „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“.

Nakon završetka Škole, polaznici/ce su istakli/e veliko interesovanje za učešće u aktivnostima ovakvog tipa, ističući da bi trebalo češće organizovati edukacije/obuke na temu aktivizma. Osnaženi mladi su samostalniji, spremniji i više motivisani da se  uključe u rješavanje društvenih problema koji se njih tiču, ali i da budu aktivni učesnici života zajednice. 

Škola je sprovedena u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021.

Saradnici i donatori