Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem mladih sa hendikepom, radi na podizanju svijesti o biračkim pravima za osobe s invaliditetom

Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem mladih sa hendikepom, radi na podizanju svijesti o biračkim pravima za osobe s invaliditetom

U saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Misija OEBS-a u Crnoj Gori pokrenula je kampanju informisanja preko 1.000 lica lišenih poslovne sposobnosti o njihovom pravu da glasaju na izborima.

Kampanja uključuje dva video spota (spot 1) i (spot 2) koji se emituju na nacionalnim i lokalnim televizijskim kanalima uoči lokalnih izbora 23. oktobra. Šefica Misije Dominik Vag (Dominique Waag) kazala je da su države učesnice OEBS-a posvećene zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom i promovisanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, uključujući i izbore. 

„Od vitalnog je značaja da se obezbijedi učešće osoba sa invaliditetom u političkom, javnom i društvenom životu“, kazala je ambasadorka Vag.

Izvršna direktorica Udruženja Marina Vujačić kazala je da osobe s invaliditetom, kojima je oduzeta poslovna sposobnost, često ne znaju da imaju pravo glasa na izborima. 

„Stoga je uloga ove kampanje da informiše osobe s invaliditetom, kao i sve aktere u izbornom procesu, da osobe s invaliditetom imaju pravo da slobodno glasaju na izborima. Institucije nadležne za sprovođenje izbora treba da omoguće nesmetano ostvarivanje prava glasa svima, a političke partije da afirmišu učešće osoba sa invaliditetom u izborima i politici”, kazala je Vujačić.

Ova kampanja je dio aktivnosti koje sprovodi Misija, a koje su usmjerne na jačanje institucionalnih kapaciteta Državne izborne komisije. Komisija je nedavno izmijenila svoje podzakonske akte kako bi osigurala da osobe s invaliditetom mogu da glasaju nezavisno i tajno.

Priredila: Anđela Miličić

Izvor: sajt Misije OEBS-a u Crnoj Gori

Saradnici i donatori