Miloš Ranitović izabran za predsjednika Skupštine UMHCG

Miloš Ranitović izabran za predsjednika Skupštine UMHCG

Na juče održanoj sjednici Skupštine Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Miloš Ranitović izabran je za predsjednika najvišeg tijela rukovodstva organizacije. Na sjednici su razmotreni i usvojeni godišnji narativni i finansijski izvještaj za 2020, kao i planski i programski dokumenti, i to: Plan rada za 2021. s Izvještajem o realizaciji Plana rada za 2020, kao i Plan apliciranja projektima i prikupljanja sredstava za 2021. s presjekom realizacije Plana apliciranja projektima i prikupljanja sredstava za 2020.  

UMHCG je tokom 2020. realizovalo 26 projekata (19 samostalnih, i sedam partnerskih od kojih je bilo nosilac na tri), od čega je njih 13 nastavljeno i u 2021. Dva od navedenih 26 projekata završena su u januaru 2020, dok su četiri započela u decembru 2020.

Pokrenuli smo 189 različitih inicijativa, učestvovali smo u radu 19 radnih grupa, tijela i komisija, osim toga svoje komentare i sugestije smo dostavili na još 25 dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivouProgramskim i projektnim aktivnostima u toku godine direktno je obuhvaćeno 7500 osoba. U ovu brojku nije uračunat indirektni obuhvat na društvenim mrežama, osim onih koji su ispratili dvije onlajn konferencije organizovane u toku godine, niti onih obuhvaćenih pojavljivanjem u medijima, niti je uključen obuhvat onih koji su odlučivali po našim zahtjevima, inicijativama i drugim vrstama pisane korespondencije. Uputili smo i osam inicijativa za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom rekonstrukcije ili izgradnje oko 36 vrtića i škola. Zbog jednog projekta izgradnje vrtića u bloku VI u Podgorici obratili smo se i inspekciji za građevinarstvo, a zbog njenog nepostupanja u tom trenutku, na kraju smo se obratili i Zaštittniku ljudskih prava i sloboda, pa je nakon više od godinu dana aktivnog djelovanja UMHCG ovaj postupak uspješno okončan. Ukupan broj studenata u bazi UMHCG za studijsku 2020/21 bio je 128, uključujući i 23 brucoša. Smještaj u studentskim domovima u Podgorici i Nikšiću posredstvom UMHCG ostvarilo je 26 studenata i jedan asistent, a 25 studenata s invaliditetom ostvarilo je pravo na opštinsku stipendiju (Tivat, Plav, Bijelo Polje, Podgorica), odnosno stipendiju od strane Ministarstva prosvjete.

Različitim uslugama podrške (pravno savjetovalište i pravna pomoć, personalna asistencija, prevoz od vrata do vrata, psihološko savjetovalište, usluge psa vodiča i dr) obuhvaćeno je više od 280 korisnika. Tokom 2020, završena su tri parnična postupka za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta, nastavljeno je šest postupaka, dok su pokrenuta četiri nova parnična postupka. U toku godine vođena su 52 upravna postupka i spora od kojih je 10 završeno22 postupka/spora su nastavljena, dok je 20 novopokrenutih postupaka/sporova u toku 2020. Za programske i osnovne troškove Udruženja utrošeno je oko 450 hiljada eura.

Na sjednici je razmotreno i pitanje preregistracije i promjena naziva organizacije, kako bi se isti uskladio s trenutnom fazom razvoja i djelovanja, imajući u vidu da je organizacija prevazišla početnu misiju te da uspješno djeluje već 20 godina zalažući se za poštovanje principa ljudskih prava i djelujući isključivo na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima. O modelima daljeg djelovanja i programskim segmentima odlučivaće Radna grupa koja će biti formirana iz reda zaposlenih i saradnika, uz učešće Skupštine UMHCG.

 

Dodatak: Miloš Ranitović je rođen 15. avgusta 1991. u Baru. Završio je osnovne studije Turizma i ugostiteljstva na Univerzitetu Mediteran u Podgorici. Izabran je za predsjednika Skupštine UMHCG na sjednici održanoj 21. decembra 2021. u mandatu od pet godina. Bio je polaznik programa razvoja kapaciteta članova paraolimpijskih komiteta (OCP1 – Mladi lideri u sportu – Agitos fondacija). Trenutno je polaznik programa obuke za frontend dizajn (San Dijego, SAD). Pored poznavanja ofis paketa (Word, Excel, PowerPoint), društvenih mreža i medija za komunikaciju, poznaje HTML5/CSS, Javascript.

Generalni sekretar je Paraolimpijskog komiteta Crne Gore od 2018. Ključna zaduženja su mu: priprema i upravljanje finansijskim izveštajima i izvješajima o radu, registracija delegacije za evropska, svjetska prvenstva i paraolimpijske igre, održavanje komunikacije tokom međunarodnih turnira, organizacija državnih prvenstava u atletici i stonom tenisu, izrada i priprema konkursa za godišnji budžet Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore (Uprave za sport i mlade) i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, vođenje zapisnika tokom komisija i upravnih odbora, održavanje sajta i profila na društvenim mrežama Paraolimpijskog komiteta i dr.

Profesionalno se bavio sportom u periodu 2011-2018. Bio je šef misije tokom Paraolimpijskih igara u Tokiju 2020, i bio je Kovid oficir za praćenje protokola tokom ovih igara. Šef misije je za Zimske paraolimsijske igre u Pekingu 2022.

U periodu 2016-2018. radio je kao sportski terapeut. Član je golbal tima Crne Gore. 

Milošev moto je: Bolje je više trenirati, kako bi što manje „krvarili“ u borbi. (“Better to do a lot of training, so that you bleed less in battle.”). Maternji jezik mu je crnogorski, ima znanje engleskog, italijanskog i njemačkog jezika. 

Saradnici i donatori