Milionska sredstva namijenjena osobama s invaliditetom i prošle godine završila u državnoj kasi

Na pitanje, odnosno zahtjev za slobodan pristup informaciji koji je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uputilo Ministarstvu finansija, nakon što je Zavod za zapošljavanje djelimično odgovorio na naš zahtjev, a koje se odnosi na: ukupan iznos sredstava uplaćenih u poseban račun budžeta Crne Gore – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom u skladu sa članom 22 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom (Sl. l. CG 39/11), od 01. januara 2013, zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, dobili smo sljedeći odgovor:

Na račun trezora na račun posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom uplaćeno je 8,799,756.74€. Na drugoj strani od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore smo dobili informaciju da je za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom u toku 2013. godine utrošeno 234,941. 71€.

Dakle, iznos od 8,564,815,03€ je utrošen nenamjenski, za nama nepoznate svrhe.

Da pitanje uputite Vladi o preduzetim aktivnostima na poboljšanju položaja lica s invaliditetom, dobićete odgovor koji je sadržan u izlistavanju članova zakona, donošenja akcionih planova i politika, isplaćenim socijalnim davanjima, izdvojenim sredstvima za sprovođenje određenih mjera i aktivnosti iz Programa rada Vlade, ali o rezultatima i konkretnim aktivnostima koji proizvode razultat ako se bolje razumijete u tematiku koja se tiče osoba s invaliditetom nećete čuti ništa.

Od crnogorskih vlasti ne možete dobiti podatak o tačnom broju objekata koji su potpuno ispoštovali standarde pristupačnosti, jer takvih objekata nema. Od Vlade ne možete dobiti podatak o tome koliko je obrazovnih, zdravstvenih, institucija pravde, kulturnih objekata, objekata iz nadležnosti rada i socijalnog staranja, unutrašnjih poslova i tako dalje pristupačno licima s invaliditetom, jer njeni predstavnici ne žele ili ne poznaju standarde pristupačnosti i olako daju ocjenu da je nešto učinjeno a da je pritom situacija u praksi mnogo drugačija.

Godinama slušamo o finansijskoj krizi, ne izdvajaju se sredstva za aktivnosti koje za cilj imaju uživanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, jer Vlada kaže da “čini napore, ali su finansijska sredstva ograničena”, dok na drugoj strani ta ista Vlada troši milione “zarađene” na račun osoba s invaliditetom, a da pritom na primjer samo 400.000€ odvoji za prilagođavanje 13 objekata u javnoj upotrebi. Vlada konstatuje da je potreban ogroman iznos za prilagođavanje tih objekata, a pritom na drugoj strani ne konstatuje da je uzela sedmostruko veći iznos na račun lica s invaliditetom, a od strane poslodavaca, koji se takođe bune da je iznos doprinosa koji poslodavci uplaćuju visok, ali se ne bune što se novac troši u nepoznate svrhe.

I na kraju Vlada ne pristaje da se izmijeni Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kako bi se Fond obrazovao kao samostalno pravno lice, jer ovakav sistem savršeno odgovara samo našoj Vladi.

Pripremila: Marina Vujačić

Saradnici i donatori