Marina Vujačić nova izvršna direktorica UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je na posljednjoj sjednici Skupštine jednoglasno izabralo Marinu Vujačić za izvršnu direktoricu u narednom petogodišnjem mandatu.

Vujačić je aktivna u NVO sektoru od 2010. Bila je izvršna direktorica UMHCG od avgusta 2011 do avgusta 2017. Nakon toga pola godine je radila kao državna sekretarka Ministarstva evropskih poslova, a nakon podnošenja ostavke do maja 2019. nije bila radno angažovana. 

Na sjednici Skupštine su pored toga usvojena programska i finansijska dokumenta za 2018, Plan rada za 2019, kao i Plan prikupljanja sredstava. Usvojen je i novi Statut kojim su proširene oblasti djelovanja Udruženja, odnosno iste usklađene sa svakodnevnim radom Udruženje, proširivanjem ciljeva i djelatnosti Udruženja, dodavanjem ciljne grupe pored korisnika usluga i članstva, mogućnost elektronskog održavanja sjednice Skupštine, proširene su obaveze korisnika usluga i dr.

U okviru rasprave su članovi Skupštine nagovijestili i mogućnost reorganizacije i preregistracije Udruženja u organizaciju sa širim djelokrugom imajući u vidu da je ono već godinama unazad preraslo i prevazišlo početnu ideju omladinske organizacije.

Udruženje, inače, u oktobru puni 18 godina postojanja.

Saradnici i donatori