Marina Vujačić kandidatkinja za članstvo u Komitetu Ujedinjenih nacija za prava OSI

 

Ministarstvo vanjskih poslova u ime Vlade Crne Gore je raspisalo javni poziv za zainteresovane kandidate, nezaavisne eksperte s invaliditetom da se kandiduju za članove Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom. Naime, Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava dostavila je poziv Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu. Izbori za devet novih članova Komiteta će se održati na 11. sastanku strana ugovornica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, od 12. do 14. juna 2018, u Njujorku.  

U skladu s navedenim dugogodišnja aktivistkinja za prava OSI, Marina Vujačić organizovala je danas u PR Centu s početkom u 11 časova pres konferenciju najavljujući kandidaturu za članstvo u tom tijelu.

Vujačić je tom prilikom poručila da članstvo žena s invaliditetom u Komitetu treba da se ohrabruje, Ona je, na pres konferenciji, kazala da se Komitet Ujedinjenih nacija za prava OSI sastoji od 18 nezavisnih eksperata i da se članovi Komiteta biraju iz reda nezavisnih eksperata koji bi, kako je pojasnila, trebalo da budu OSI i to predstavnici država koje su ratifikovale Konvenciju o pravima OSI.

„Mandat članova Komiteta traje četiri godine i svi članovi imaju pravo da jednom budu reizabrani. Imajući u vidu da mandat jednog broja aktuelnih članova Komiteta ističe u decembru ove godine, odnosno da novi mandat počinje u januaru naredne, odlučila sam da se kandidujem“, saopštila je Vujačić.

Ona je kazala da, eksperti s invaliditetom koje nominuju i biraju države potpisnice, treba da djeluju u ličnom svojstvu.

„Treba i da se ohrabruje članstvo žena sa invaliditetom i da njihova kandidatura podrazumijeva regionalnu zastupljenost“, ocijenila je Vujačić.

Ona je pojasnila da su, države koje su potpisale Konvenciju, dužne da sprovode javne konsultacije s organizacijama koje rade s OSI, kako bi ispitale zainteresovanost eventualnih kandidata i predložile svog.

„Imajući to u vidu, obratila sam se Ministarstvu vanjskih poslova za pojašnjenje dalje procedure, s obzirom da prethodno nisu sprovodene javne konsultacije s organizacijama OSI. Objašnjeno mi je da će se u narednoj fazi uvažiti i mišljenje od organizacija OSI, što i očekujem da će biti ispravljeno“, kazala je Vujačić.

Dodala je da, prema nezvaničnim informacijama, Bosna i Hercegovina i Srbija neće nominovati kandidata za naredni sastav Komiteta, što utiče na mogućnosti Crne Gore da dobije svog predstavnika.

„U tom smislu se povećava mogućnost za moj izbor, ukoliko država odluči da sam ja dovoljno relevantan kandidat, odnosno da sam važna za Crnu Goru. Nakon nominacije, koju je država dužna da podnese do 12. aprila ove godine, ona bi trebalo da lobira za svog predstavnika preko svojih stalnih diplomatskih predstavništava i misija, kako bi države potpisnice Konvencije izabrale mene u junu, kada se budu birali članovi Komiteta“, pojasnila je Vujačić.

Prema njenim riječima, Istočna i Zapadna Evropa su značajno manje zastupljene u Komitetu jer je od ukupno 18 članova, kako je navela, po pet iz Azije i Afrike.

Ona je istakla da je njeno dugogodišnje iskustvo u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) preporučuje kao relevantnu kandidatkinju.

„Imajući u vidu položaj OSI u Crnoj Gori i ograničeno poštovanje njihovih prava, odnosno vrlo često kršenje, odlučila sam da je ovo način na koji ja dalje mogu doprinijeti OSI iz Crne Gore jer će to biti u fokusu moje pažnje, pored toga što članovi Komiteta imaju zaduženja da, između ostalog, prate sprovođenje Konvencije na globalnom nivou“, ocijenila je Vujačić.

Marina je bila izvršna direktorica UMHCG od septembra 2011. do kraja avgusta 2017, a državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova od septembra 2017. do 1. marta 2018. 

Saradnici i donatori