Kultura i umjetnost najbolji način za borbu protiv stereotipa nad OSI

Kultura i umjetnost najbolji načina za borbu protiv stereotipa nad OSI

Podgorica, Pr pres servis – Kultura i umjetnost su jedan od najboljih načina za borbu protiv stereotipa nad osobama sa invaliditetom (OSI), poručila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG) Marina Vujačić.

Vujačič je, u uvodnom izlaganju Regionalne konferencije o učešću osoba s invaliditetom u kulturnom životu, naglasila da su OSI jednako među konzumentima i među stvaraocima kulture i umjetnosti i hoće da ih tako doživljavaju i institucije i društvo.

„Nijesmo mi jedino oni koji konzumiraju, upijaju i traže, nego smo i oni koji stvaraju, dijele i pružaju”, rekla je Vujačić.

Napominje da među OSI ima i spisateljica i pisaca i pjesnikinja i pjesnika i mužičarki i muzičara i glumica i glumaca i slikarki i slikara i vajarki i vajara i svih i među svima. 

„Ali da bismo u potpunosti bili to što želimo biti i to što možemo biti trebamo i moramo biti uvaženi, pitani, traženi… Sistem mora obezbijediti uslove jer kao što kaže poslovica: “Ako zanemariš svoju umjetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva”, kazala je Vujačić.

Ističe da bi trebalo uraditi bolje i više, „jer umjetnost će promijeniti društvo nesumljivo ljepše, sofisticiranije i nježnije nego što će društvo promijeniti ijedna politika ikada”.

Načelnik Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo Ministarstvo kulture i medija Petar Kovačević kazao je da u Ministarstvo u kontinuitetu sagledavaju sve probleme koji su do sad bili u sektoru kulture.

„Svaki pojedinac mora biti konzumet kulture. Svi mi, kao i ova konferencija danas, imamo obavezu i odgovornost da kreiramo ambijent u kojem ćemo zajednički stvarati, istaknutu značaj kulture“, rekao je Kovačević.

Kada je u pitanju pristupačnost, on je napomenuo da je zgrada Ministarstva kulture i medija prilagođena OSI.

„Pozivamo udruženja, sve partnere iz ove oblasti da daju svoj doprinos, upravo sada kada je u toku izrada Nacionalnog plana i programa razvoja kulture za naredni peridod“, rekao je Kovačević.

Kristina Ćetković, programska direktorka nevladine organizacije „35 mm“, rekla je da joj se čini da se u Crnoj Gori dosta stavlja akcenat na manjine, pri čemu se samo misli na nacionalne manjine.

„Uopšte ne vidimo manjine kojima pripadaju OSI, Romi, žene žrtve nasilja, zavisnici…Trudimo se da kroz naš rad uključimo sve ove grupe kako bi jedni drugima dale snagu da zajedno mijenjaju društvo“, kazala je Ćetković.

Ona je istakla da je joj je drago što se UMHCG ovoliko izborio za poboljšanje prava i položaja OSI.

„OSI nekako se boje da svoj inavliditet istaknu, što je opet naše društveno uslovljavanje. Invaliditet treba isticati i zato me raduje što pričamo o OSI u kulturi i što su oni dio kulture“, kazala je Ćetković.

Akademska vajarka Anisa Đokić poručuju da se ne smije desiti da kultura bude nešto što je nedostižno i luksuz za društvo.

„Znamo koliko ona može da promijeni i utiče na društvo i ne smijemo da ograničimo OSI da uživaju u kulturi“, kazala je Đokić.

U toku diskusije učesnici su razgovarali o pristučnosti objekata, koliko je OSI zaposleno u državnoj upravi, da li institucije ispunjavaju postotak pri zaposlenju OSI, koliko su kultura i kulturni objekti i sadržaji kulture pristupačni za sve kategorije OSI. 

Između ostalog konstatovano je da Crna Gora „poklanja nedovoljno pažnje onim što smatra dosadnim, a to su statistički podaci i baze podataka“.

Učesnici u diskusiji saglasni su da posebno treba da se u poboljšanju prava OSI uključe aktivnije poslanici, koji ujedno i utiču na kreiranje ljudskih prava.

U završnoj riječi Vujačić je upitala gdje je Crna Gora kada je u pitanju oblast kulture i umjetnosti.

„To što izdvajamo mala sredstva za kulturu i umjetnost govori o nama kao društvu i sistemu i govori o našem odnosu prema kulturi i umjetnosti. Ako je kultura način ponašanja, onda je jasno kakvo nam je ponašanje“, istakla je Vujačić.

Govoreći  o pristupačnosti instuticija i objekata za OSI, ona je kazala da ne postoji nijedna institucija ili objekat koji ispunjava u potpunosti sve standarde pristupačnosti.

„Ja sam bila u objektima po Evropi koji su iz 13. i 17. vijeka, i koji su pristupačni osobama s invalidietotom. Ako osobe s invaliditetom mogu da se popnu na Akropolj, onda mislim da u Crnoj Gori ne treba da govorimo da je nešto nemoguće“, istakla je Vujačić.

Takođe, poručuju, da ukoliko neka institucija ne može da ispuni standarde koji su potrebni kako bi se prilagodio OSI, onda ona treba da se preseli u drugi prostor koji jeste pristupačan.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Inkluzija umjetnika (ARTiculate inclusion), a koji UMHCG realizuje u partnerstvu s Udruženjem Art mreža iz Srbije i Udruženjem građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Bosne i Hercegovine. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za Zapadni Balkan.

Saradnici i donatori