Kreirana aplikacija za besplatnu pravnu pomoć

(Podgorica, 22.septembra) – Osobe sa invaliditetom i njihove porodice kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, informacije o ostvarivanju prava mogu dobiti i putem posebne aplikacije Disability Info. Aplikacija je dio rezultata projekta „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji je podržala Telenor fondacija i čija je realizacija počela u junu prošle godine godine.

Kroz unapređenje portala disabilityinfo.me obezbijeđena je besplatna pravna pomoć za 125 osoba, ne uključujući studente s invaliditetom, a informacije o ostvarivanju i zaštiti prava dobile su 2552 osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica.

,,Kroz rad našeg Udruženja uvidjeli smo da osobe sa invaliditetom nemaju dovoljno informacija o svojim pravima, niti znaju kako se određene pravne procedure pokreću. Zato smo i pokrenuli ovaj projekat, i izradili smjernice za ostvarivanje osam različitih prava na našem portalu. To se pokazalo kao odličan potez, jer je više od 2000 osoba preuzelo smjernice i informisalo se o svojim pravima. Najviše smjernica preuzeto je o pravu na ličnu invalidninu, više od 900 puta“, rekla je Miroslava Mima Ivanović iz Uruženja.

Putem portala i aplikacije osobe sa invaliditetom mogu se informisati i o besplatnom visokom obrazovanju, naknadi po osnovu nezaposlenosti, povlasticama na putovanje, ostvarivanju prava glasa, subvencijama iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, materijalnom obezbjeđenju porodice, ličnoj invalidnini i dodatku za njegu i pomoć.

U januaru je Online pravno savjetovalište unaprijeđeno opcijom za audio/video poziv, uz pomoć koje korisnici/ce svakog četvrtka u periodu od 12 do 14 sati mogu dobiti pravne savjete ne samo putem čata, već i putem direktnog audio ili video poziva s UMHCG pravnim timom.

O značaju ovog projekta za povećanje broja osoba s invaliditetom i članova/ica njihovih porodica koji su se obratili za besplatnu pravnu pomoć UMHCG-u najbolje govori činjenica da ih je za cijelu 2016. godinu bilo 124, dok taj broj za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 125.

U narednom periodu UMHCG će nastaviti da pruža besplatnu pravnu pomoć i putem Online pravnog savjetovališta, te pozivamo osobe s invaliditetom i druge zainteresovane građane/ke da nam se jave i putem novih kanala komunikacije.

Saradnici i donatori