Korak ka jednakim mogućnostima – Gradska opština Golubovci (septembar – novembar 2018.)

Opšti cilj projekta je doprinijeti inkluziji osoba s invaliditetom na teritoriji opštine Golubovci. Specifični ciljevi projekta su podizanje svijesti nastavnog osoblja i učenika/ca u osnovnoj školi “Milan Vukotić”, na teritoriji opštine Golubovci o pravima osoba s invaliditetom, motivisati učenike/ce s invaliditetom na teritoriji opštine Golubovci za nastavak školovanja i ostvarivanje prava, promovisati koncept i princip inkluzivnog obrazovanja kroz medijsku kampanju. Direktna ciljna grupa ovog projekta su učenici/e s invaliditetom i učenici/e i bez invaliditeta i nastavnici/e iz osnovne  škole “Milan Vukotić”, na teritoriji Gradske opštine Golubovci.  Prema podacima Ministarstva prosvjete Crne Gore u ovoj Gradskoj opštini ukupan broj učenika s invaliditetom je 14. Indirektna ciljna grupa su porodice i prijatelji djece s invaliditetom, donosioci odluka na lokalnom nivou i šira javnost. 

Glavne aktivnosti projekta su: održavanje tri radionice s učenicima u OŠ “Milan Vukotić” u trajanju od jednog školskog časa po radionici i jedna radionica s nastavnim osobljem.

Projekat je finansijski podržan od gradske opštine Golubovci kroz konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u iznosu od 300,00€, a realizovaće se u periodu septembar -novembar 2018. 

Saradnici i donatori