JOŠ JEDNOJ OSOBI S INVALIDITETOM OBEZBIJEĐENA USLUGA PSA VODIČA

JOŠ JEDNOJ OSOBI S INVALIDITETOM OBEZBIJEĐENA USLUGA PSA VODIČA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa Centrom za rehabilitaciju “Silver” iz Zagreba obezbijedilo je uslugu psa vodiča za korisnika Aleksu Marsenića koji je trenutno u fazi obuke i prenosa psa. To će biti treći pas vodič (Šerlok) koji će aktivno pružati pomoć pri kretanju njegovom korisniku, dok ovu uslugu već neko vrijeme koriste druge dvije osobe s invaliditetom.

Do sada su ukupno školovana četiri psa vodiča i dva psa pomagača za korisnike iz Crne Gore, isključivo na osnovu projekata UMHCG i donacija građana i pravnih lica (kompanija i institucija) bez podrške države za njegovo sprovođenje. 

Jedan od ključnih preduslova da se UMHCG odluči za proceduru nabavke psa za određenog korisnika jeste samostalnost korisnika u donošenju odluka, a za samu osobu s oštećenim vidom preduslov za dobijanje psa vodiča je pravilna tehnika kretanja uz pomoć bijelog štapa kao i spremnost za pravilnu brigu o psu.

Naime, u Crnoj Gori školovanje i nabavku pasa vodiča omogućava UMHCG kroz donacije i projekte, što se u nekim slučajevima značajno može odužiti zbog prikupljanja novčanih sredstava koja je potrebno izdvojiti za nabavku psa a to je oko 15.000 eura za sam proces obuke i prenosa, bez prethodnih procjena koje mogu koštati dodatno oko dvije hiljade eura. Iako ova cifra djeluje značajna treba imati na umu da je radni vijek psa vodiča/pomagača u prosjeku između šest do osam godina, što bi značilo da ova usluga košta oko dvije hiljade eura godišnje, manje od sto sedamdeset eura mjesečno, odnosno nešto oko pet i po eura dnevno. Samim tim ovo je jedna od najisplativijih usluga podrške za život u zajednici osoba s invaliditetom u ekonomskom smislu, ali i neizostavno jedna od najdjelotvornijih u ishodima, odnosno omogućavanju samostalnog života za korisnika. 

Bez obzira na to, Crna Gora Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije definisala uslugu psa vodiča/pomagača kao uslugu podrške za život u zajednici, dok Zakon o kretanju lica s invalidtetom uz pomoć psa pomagača garantuje korisniku pravo kretanja i boravka sa psom, ali ne i njegovo školovanje i nabavku psa pa smatramo da je isti neophodno garantovati dopunama jednog od ova dva zakona, uz sredstva koja treba planirati u budžetu države. To upravo čine sve zemlje Evropske unije, neke od njih i prije nego što su postale članice.

Zato koristimo ovu priliku da državu, odnosno Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, pozovemo na hitno i značajno drugačije djelovanje od dosadašnje prakse, i istinsko a ne samo deklarativno zagovaranje uključivanja osoba s invaliditetom u sve društvene procese. Godina socijalne pravde, kako je zovu nadležni, mora značiti pravdu za sve koji su do sada bili zanemareni ili nedovoljno podstaknuti da samostalno i dostojanstveno žive, što znači dalji prekid institucionalizacije osoba s invaliditetom i ulaganje u samostalan život.

Dok država ne preuzme finansiranje ove usluge i dalje pozivamo društveno odgovorne kompanije i pojedince da podrže ovaj Program i daju svoj doprinos kako bi još neko od osoba s invaliditetom dobio neophodnu podršku za samostalan život i kretanje, uplatom sredstava na broj žiro računa 510-202920 – 52 kod Crnogorske komercijalne banke, koji se isključivo koristi za Program za školovanje pasa pomagača/vodiča.

Saradnici i donatori