JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI SAMOSTALNOG ŽIVOTA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI SAMOSTALNOG ŽIVOTA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane osobe s invaliditetom  da se prijave za učešće u Školi samostalnog života koja će biti održana u periodu 27-31. oktobra 2019.

Škola će se organizovati u nekom od hotela na primorju i obuhvatiće sljedeće teme:

  • Međunarodni instrumenti za ostvarivanje prava OSI;
  • Domaći instrumenti za ostvarivanje prava OSI;
  • Od sažaljenja i herojstva do jednakosti – modeli pristupa invaliditetu;
  • Filozofija samostalnog života i servisi podrške;
  • Invaliditet kao identitet i invaliditet i odgovornost;
  • Lingvistička stigmatizacija  i invaliditet u očima medija;
  • OSI i seksualnost / roditeljstvo;
  • Samostalno kretanje i sredstva za samostalnost;
  • Invaliditet i uspjeh;
  • Kreativnost i OSI.

Škola se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a pratiće je i radionice, prikazivanje filmova, vježbe i rad u grupama.

Namjera je da se kroz Školu samostalnog života osobe s invaliditetom, posebno mladi s invaliditetom upoznaju s filozofijom samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, kako definisanim u crnogorskom zakonodavstvu, tako i onim koje prepoznaje međunarodna praksa, principima samostalnog življenja, uticaju porodice, medija i društva na odnos prema invaliditetu i prihvatanje invaliditeta.

Facilitator i treneri će biti osobe s invaliditetom koje su pioniri u promociji filozofije samostalnog življenja u Crnoj Gori.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 1. oktobra 2019. na mejl adresu: freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava za Školu samostalnog života

Broj mjesta je ograničen. 

Škola se sprovodi u okviru projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u 2019.

Napomena: Osobe s invaliditetom koje su već jednom učestvovale u Školi samostalnog života koju je UMHCG organizovalo u februaru 2019. u okvitu projekta Omladinska politika je i moja politika! u ovoj generaciji Škole nemaju pravo učešća

Saradnici i donatori