JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI LJUDSKIH PRAVA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane studente završnih godina društvenih nauka (pravo, psihologija, pedagogija, socijalni rad, sociologija, politikologija i novinarstvo) bez obzira na to da li imaju invaliditet ili ne, kao i mlade s invaliditetom koji su aktivisti u organizacijama osoba s invaliditetom, da se prijave za učešće u Školi ljudskih prava OSI. Škola će trajati četiri dana, a biće održana u Budvi, u periodu od 9 –  12. marta 2020.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U ŠKOLI LJUDSKIH PRAVA OSI

Škola će obuhvatati neke od sljedećih tema: istorijat ljudskih prava OSI, modeli pristupa invaliditetu i njihov uticaj na garancije prava, domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava OSI, filozofija samostalnog života, odnos medija i društvena slika OSI, antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije i druge.

Osim predavanja u okviru Škole biće korištene metode studije slučaja, igranja uloga, diskusija, simulacija, i biće prikazani filmovi o pravima OSI.

Nakon Škole je planirano testiranje i samo uspješni kandidati će dobiti sertifikate o završenoj školi. 

Broj mjesta je ograničen. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 3. marta 2020. na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za Školu ljudskih prava OSI. 

UMHCG pokriva sve troškove učešću u Školi. Škola se sprovodi u okviru projekta Karavan o ljudskim pravima OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Saradnici i donatori