JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE/ MLADI ZAJEDNO ZA PROMJENE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane mlade s invaliditetom i mlade bez invaliditeta, učenike/ce srednjih škola sa teritorije Crne Gore, uzrasta od 14 do 18 godina da se prijave za učešće na Treningu za vršnjačke edukatore koji će biti održan 20. – 22. februara u hotelu Holliday village Montenegro u Ulcinju.

Trening će se sastojati iz teorijskog i praktičnog dijela, a pratiće ga i radionice, prikazivanje filmova, vježbe i rad u grupama.

Namjera je da se kroz Trening za vršnjačke edukatore, adolescenti s invaliditetom i adolescenti bez invaliditeta edukuju o pružanju vršnjačke podrške, edukaciji i adekvatnoj komunikaciji sa svojim vršnjacima iz različitih društvenih grupa, uključujući i one iz marginalizovanih grupa. 

Nakon edukacije vršnjačkih edukatora, planirano je uspostavljanje Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori. Lideri ove aktivnosti će biti mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta koji su prošli trening za vršnjačke edukatore.

Fasilitatori i treneri će biti osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta koji se bave promocijom ljudskih prava i zalažu za volonterizam u zajednici. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i osnovnih ličnih podataka (ime, prezime, škola, razred, godište),  najkasnije do 16. februara  na mejl adresu: umhcg2016@gmail.com s naznakom Prijava za Trening za vršnjačke edukatore. 

Broj mjesta je ograničen. 

Trening se sprovoditi u okviru projekta Mladi zajedno za promjene koji je podržan od strane UNICEF kancelarije Crnoj Gori.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati i na brojeve telefona: 020 -265 -650 ili 067 – 801 -761.

Saradnici i donatori