Javni poziv za učešće na treningu za predstavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom

Javni poziv za učešće na treningu za predstavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva predtavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva, da uzmu učešće na treningu o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom. Trening će se održati u periodu od 14. decembra do 16. decembra 2022. 

O mjestu održavanja treninga svi/e zainteresovani/e će biti blagovremeno informisani/e, a isti će se organizovati u nekoj od opština u sjevrnom regionu Crne Gore. Svim učesnicima biće obzbijeđen smještaj, obroci i refundacija putnih troškova.

Edukativni trening ima za cilj poboljšanje rada organizacija koje se bave zaštitom žena, unaprjeđenje većeg nivoa adekvatnijeg pružanja i sveobuhvatnije podrške ženama s invaliditetom, koje su žrtve nasilja. Trening u oblasti načina komunikacije i zaštite žena s invaliditetom će trajati tri dana i sprovodiće se za organizacije iz sve tri regije Crne Gore. Edukaciju će voditi eksperti iz oblasti prava osoba s invaliditetom, koje se bave zaštitom od diskriminacije i zaštitom od nasilja. 

Edukativni trening će se zasnivati na principima neformalnog učenja, i pored predavanja, sadržaće i diskusije, prezentacije i različite druge interaktivne metode koje omogućavaju visoku participativnost.

Zainteresovani/e učesnici/ce se mogu prijaviti najkasnije do 12. decembra 2022. do 12.00 časova, dostavljanjem kratke biografije na mejl adresu umhcg2016@gmail.com s naznakom Prijava za Trening za predstavnike/ce ženskih organizacija civilnog društva o načinima komunikacije i zaštite žena s invaliditetom. 

Broj mjesta je ograničen, a UMHCG će voditi računa o rodnom aspektu, regionalnoj zastupljenosti, kao i o zanimanju zainteresovanih.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Ćutanje nije opcija! uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji ima za cilj Osnaživanje i edukacija o načinu prepoznavanja i mehanizmima zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja nad ženama s invaliditetom.

Saradnici i donatori