JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SUSRETIMA OSOBA S INVALIDITETOM (GRUPAMA SAMOPODRŠKE)

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA SUSRETIMA OSOBA S INVALIDITETOM (GRUPAMA SAMOPODRŠKE)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva osobe s invaliditetom da se prijave za učešće na Susretima OSI (grupama samopodrške) koji će se održavati u periodu od januara do novembra 2022. 

Organizovanjem susreta OSI namjera je da se OSI kroz grupe samopodrške na kojima će dijeliti iskustva o samostalnom životu osnaže za samostalno življenje i samostalno donošenje odluka.

Ovom aktivnošću je planirano okupljanje najmanje 10 OSI (koje već žive samostalno, kao i one koje ne žive po principima samostalnog života, ali teže ka tome) radi dijeljenja iskustva iz te oblasti, razgovora o mogućim prepekama, izazovima i strahovima, te načinima za njihovo prevazilaženje i sl. Takođe, poseban segment će biti razgovor o ličnim potrebama i procjenama sopstvenih potreba, ali i životnih troškova nastalih zbog invaliditeta, odnosno suočavanjem s preprekama, tj. neophodnim kompenzacijama, ili i troškovima koje često imaju usljed nepristupačnosti i nepostojanja dovoljno priuštivih usluga i servisa, uključujući i javne usluge, asistivne tehnologije, moderna pomagala i dr. Kao obavezan segment sastanka se planira psihološko osnaživanje od strane stručnih radnika/ca.

Sastanci će se održavati u toku trajanja projekta i svaki sastanak će podrazumijevati neku temu u vezi sa samostalnim življenjem na koje će učesnici diskutovali spontanim redoslijedom uz fasilitaciju od strane psihološkinje. Osim ovih tema, na sastancima će biti obrađivane različite psihološke teme za koje su učesnici iz prethodnog ciklusa susreta izrazili želju.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti najkasnije do 20. januara 2022, dostavljanjem prijave na mejl adresu freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava za susrete OSI.

Nakon dostavljenih prijava, izabranim učesnicima/ama će biti dostavljene informacije o mjestu i datumu održavanja mjesečnih susreta.

Susreti OSI (grupe samopodrške) se realizuju kroz projekat Samostalnošću do slobode! koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja posredstvom Konkursa za NVO u 2021.

Saradnici i donatori