JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI ZA SREDNJOŠKOLCE/KE O MODELIMA PRISTUPA INVALIDITETU I LJUDSKIM PRAVIMA OSI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane srednjoškolce/ke, uzrasta 14 – 18 godina, da se prijave za učešće na jednočasovnoj Radionici o Modelima pristupa invaliditetu i ljudskim pravima osoba s invaliditetom (OSI).

Radionica će, se održati u petak, 23. juna 2023, s početkom u 11.00 časova u prostorijama Udruženja, u Podgorici (adresa: Ulica Kralja Nikole 76, stara Varoš).

Na Radionici, biće riječi o terminologiji i modelima pristupa invaliditetu kako bi se učenici/e edukovali/e o upotrebi adekvatne terminologije, načinima komunikacije i pružanja podrške vršnjacima/ama s invaliditetom. Cilj ove aktivnosti je da se srednjoškolci/ke informišu o pravilnoj terminologiji i smanje distancu i predrasude u komunikaciji s osobama s invaliditetom.

Zainteresovani/e se mogu prijaviti najkasnije do četvrtka, 22. juna 2023, do 12.00 časova, dostavljanjem prijave na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za Radionicu o Modelima pristupa invaliditetu.

Aktivnost se realizuje u okviru grant projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 virusa i budućih kriza kojim koordinira Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije, a koji je podržan od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Saradnici i donatori