JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PSIHOLOŠKOM SAVJETOVALIŠTU ZA RODITELJE I RADIONICAMA ZA DJECU

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA PSIHOLOŠKOM SAVJETOVALIŠTU ZA RODITELJE I RADIONICAMA ZA DJECU

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore poziva sve zainteresovane roditelje s invaliditetom i roditelje djece s invaliditetom da se prijave za korišćenje usluga psihološkog savjetovanja usmjerenog na prevenciju stresa i jačanje kapaciteta za vršenje roditeljskih uloga.

Takođe, biće organizovane i psihološke radionice za djecu na koje se mogu prijaviti sva zainteresovana djeca s invaliditetom, njihovi braća i sestre i djeca čiji roditelji imaju invaliditet uzrasta od 13 do 18 godina. Kroz radionice će se raditi na jačanju kapacitete djece za prevenciju problema i rješavanje izazova u porodici. 

Psihološko savjetovanje i radionice će se održavati u Podgorici u periodu od februara do kraja avgusta 2022. Zainteresovani/e učesnici/ce se mogu prijaviti najkasnije do 11. februara 2022. do 16.00h, dostavljanjem prijave (ime i prezime, datum rođenja i mjesto prebivališta) na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za psihološko savjetovalište

Nakon dostavljenih prijava, izabranim učesnicima/ama će biti dostavljene informacije o mjestu i datumu održavanja susreta.

Psihološko savjetovalište za roditelje i radionice za djecu realizuju se kroz projekat Roditeljstvo = za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja u okviru konkursa za NVO raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Saradnici i donatori