Javni poziv za Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva sve zainteresovane predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja, i primjene javnih politika i/li direktnu komunikaciju s građanima s invaliditetom i njihovim predstavnicima u organizacijama da se prijave za učešće u Školi ljudskih prava OSI. 

Škola će biti organizovana u trajanju od 4 dana, i to u periodu između 15. i 30. aprila 2019. i obuhvatiće, između ostalog, sledeće teme: Istorijat ljudskih prava OSI; Modeli pristupa invaliditetu, odnos medija i društvena slika prema invaliditetu; Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI; Filozofija samostalnog života; Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije; Sudska zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom i dr.

Osim predavanja u okviru Škole biće korištene metode studije slučaja, igranja uloga, diskusija (posebno nakon planiranih filmova), simulacija i dr. Nakon Škole je planirano testiranje, a uspješni kandidati će dobiti sertifikate o završenoj školi.

Škola se sprovodi u okviru projekta (Sa)učesnici u ostvarivanju prava OSI, koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kroz konkurs za NVO u 2018. u oblasti zaštite prava lica sa invaliditetom.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 1. aprila na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom: Prijava za Školu ljudskih prava OSI. Za detaljnije informacije možete se obratiti putem iste mejl adrese.

Molimo sve zainteresovane kandidate/kinje da prilikom prijave naznače u kom periodu od ponuđena dva (period od 16. do 19. aprila ili period od 19. do 22. aprila) im odgovara održavanje Škole. 

Predviđeni broj učesnika u Školi je 20. UMHCG pokriva troškove smještaja i ishrane tokom trajanja Škole. 

Saradnici i donatori