JAVNI POZIV ZA RADIONICU O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

JAVNI POZIV ZA RADIONICU O KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva osobe s invaliditetom, aktiviste u organizacijama osoba s invaliditetom, porodice i prijatelje OSI i druge zainteresovane za temu prava OSI da se prijave za jednodnevnu radionicu o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, koja će biti održana 23. juna 2020. u Nikšiću. 

Organizacija radionice ima za cilj da se OSI i OOSI upoznaju s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom kao krovnim međunarodnim dokumentom kojim se garantuju prava OSI, njenim načelima i opštim obavezama država članica, kao i specifičnostima garancija prava OSI, s posebnim fokusom na mjere afirmativne akcije i izjednačavanja mogućnosti. Na ovoj radionici će svim prisutnima biti distribuirane štampane verzije Konvencije s prevodom na crnogorski jezik.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti najkasnije do 15. juna 2020. na mejl adresu freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava za radionicu o Konvenciji, ili putem brojeva telefona 020-265650, 069385981 (poziv, poruka, Viber).

Nakon prijava kandidata istima će biti dostavljen detaljan program radionice. 

Radionica se sprovodi u okviru projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u 2019. 

Saradnici i donatori