Javni poziv za prijem članova u bazi korisnika usluga za prevoz „od vrata do vrata“

Javni poziv za prijem članova u bazi korisnika usluga za prevoz „od vrata do vrata“

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve osobe s invaliditetom koje žive, rade ili se obrazuju u Glavnom gradu Podgorici da, popunjavanjem upitnika, pristupe bazi potencijalnih korisnika usluga za uslugu prevoza od „vrata do vrata“. 

Naime, UMHCG izrađuje bazu potecijalnih korisnika usluge prevoza „od vrata do vrata“ kao aktivnost projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji sprovodimo u partnerstvu s Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranjem Ministarstva javne uprave, kroz projekat  IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

Pomenutim projektom je planirano pružanje usluge prevoza za OSI na teritoriji Glavnog grada Podgorica od jeseni 2020, čemu prethode aktivnosti usmjerene ka organizaciji i standardizaciji usluge. U tu svrhu, kreirana je baza kojoj zainteresovane OSI mogu pristupiti popunjavanjem online upitnika. Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na lične podatke, vrstu invalidnosti, pomagalima koja OSI koristi, učestalisti potrebe za prevozom, itd. Shodno podacima iz baze i potrebama korisnika se planira orgnizacija i sprovođenje navedene usluge.

Zbog navedenog, korisnici koji žele da budu dio baze, a samim tim i da imaju mogućnost prevoza na teritoriji Glavnog grada Podgorica, mogu da popune upitnik koji se nalazi na sledećem linku.

Vaš UMHCG

Saradnici i donatori