JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA STRUČNE RADNIKE/CE I SARADNIKE/CE O USLUZI PERSONALNE ASISTENCIJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA UČEŠĆE NA TENINGU ZA STRUČNE RADNIKE/CE I SARADNIKE/CE O USLUZI PERSONALNE ASISTENCIJE

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu od 14. do 17. decembra 2020, u sjevernoj regiji Crne Gore.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unapređenju kapaciteta za pružanje usluga za OSI u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, s fokusom na pristup zasnovan na modelu ljudskih prava. Ovaj trening će biti organizovan za stručne radnike/ce i saradnike/ce, a vodiće ga treneri s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Trening će za krajnji rezultat imati kvalitetno obučen i senzibilisan kadar za obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, nadgledanje i kontrolu kvaliteta rada i pružanja usluge personalne asistencije u zajdnici.

Na ovaj Trening se mogu prijaviti stručni radnici/ce zaposleni u državnim organima ili kod pružaoca usluga i saradnici/ce, tj. potencijalni i sadašnji personalni/e asistenti/kinje. Potencijalni korisnici i korisnici PA nezavisno od akreditovanog programa obuke mogu biti uključeni u određene segmente Treninga.

Obuka će trajati tri dana. Svakog dana obuke rad počinje u 10:00 časova s tim da se prvog radnog dana završava u 17:20, a druga dva dana u 18:10 časova.

Svaki kandidat/kinja za učešće u ovoj obuci treba da popuni ulazni upitnik za učešće u obuci, a na osnovu čijeg će sadržaja treneri/ce izabrati one koji ispunjavaju „minimalne“ uslove. Najmanje 85% programa obuke je obavezno za dobijanje sertifikata kao potvrde uspješnog pohađanja obuke.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i ulaznog upitnika najkasnije do 4. decembra 2020. na mejl adresu: freedomofchoiceil@gmail.com, s naznakom Prijava za Trening o personalnoj asistenciji

Ova obuka planirana je za 15 učesnika/ca i troškove organizacije, snosi UMHCG (prostor, materijal i opremu, osvježenje i ručak), uključujući i smještaj za učesnike koji žive van opštine održavanja treninga. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada, kao i detalji o mjestu održavanja obuke.

Trening se sprovodi u okviru projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, s projektnim partnerima Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, kroz projekat  IPA II – Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

Saradnici i donatori