Javni poziv za prijavu za psihosocijalnom podrškom za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Javni poziv za prijavu za psihosocijalnom podrškom za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva žene s invaliditetom, žrtve nasilja da se prijave za učešće na psihosocijalnim seansama koje imaju za cilj da doprinesu osnaživanju žena s invaliditetom, žrtvama nasilja. 

Žene s invaliditetom su svrstane u grupu koja je posebno margInalizovana, pa aktivnosti koje se predviđaju doprinose ostvarivanju cilja: povećanju nivoa učešća žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta u oblastima koje omogućavaju pristup prirodnim i društvenim resursima i dobrobiti. Ova aktivnost ima za cilj da pomogne osnaživanje žena s invaliditetom koje su žrtve nasilja, ponovnom uključivanju u aktivnostima društva, kao punopravnim članicama. 

U okviru realizacije projekta Bezbjedna i Sigurna! UMHCG prepoznaje značaj psihosocijalne podrške za žene s invaliditetom i članove njihove porodice, kako bi se podstakli da prevaziđu psihološke barijere u procesu prevazilaženja i oporavka od različitih oblika nasilja, te započinjanju samostalnog života. Psihosocijalne seanse će analizirati sposobnost prepoznavanja i razumijevanja sopstvenih osjećanja, sposobnost izražavanja misli, osjećanja i ponašanja. 

Podrška će se pružiti u vidu individualnih psihosocijalnih seansi koje će doprinjeti povećanju samopouzdanja ženama s invaliditetom žrtvama nasilja i članovima njihove porodice. Na taj način, žene s invaliditetom će se osnažiti da povrate svoje samopozdanje i prevaziđu strahove kao posljedicu od zlostavljanja.  Podrška će biti pružena za najmanje pet žena s invaliditetom, u kontinuitetu od šest mjeseci, tako da predviđa po dvije senase mjesečno. 

Direktne ciljne grupe ove aktivnosti su žene i djevojčice s invaliditetom žrtve nasilja. 

Zainteresovane kandidatkinje se mogu prijaviti najkasnije do 1. februara 2023, dostavljanjem prijave na mejl adresu umhcg2001@gmail.com s naznakom Prijava za psihosocijalnu podršku za žene i djevojčice s invaliditetom.

Nakon dostavljenih prijava, sve kandidatkinje će biti obaviještene o detaljima i načinima sprovođenja aktivnosti.

Psihosocijalna podrška za žene s invaliditetom realizuje se kroz projekat Bezbjedna i Sigurna, koji Udruženje mladih sa hedikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Saradnici i donatori