JAVNI POZIV ZA POTENCIJALNE KORISNIKE USLUGA U ZAJEDNICI IZ OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA – GOLUBOVCI

JAVNI POZIV ZA POTENCIJALNE KORISNIKE USLUGA U ZAJEDNICI IZ OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva osobe s invaliditetom iz Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci zainteresovane za korišćenje usluge personalnog asistenta ili ličnog pratioca, da se prijave za korišćenje neke od navedenih usluga u trajanju od tri mjeseca, a nakon inicijalne procjene potreba za podrškom druge osobe. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na mejl adresu freedomofchoiceil@gmail.com s naznakom Prijava za uslugu ili na brojeve telefona 020 265 650,  067  801 761 ili 069 385 981, najkasnije do 8. oktobra 2021.

Usluga se obezbjeđuje u okviru projekta (Samo)stanost je pravo! koji sprovodi UMHCG, uz podršku Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci. Projektom se želi doprinijeti unapređenju položaja OSI i djece s invaliditetom na teritoriji Golubovaca kroz razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici.

Saradnici i donatori