Javni poziv za OSI i članove porodica OSI za popunjavanje upitnika u vezi s pravom na Samostalni život i uključenost u zajednicu

Javni poziv za OSI i članove porodica OSI za popunjavanje upitnika u vezi s pravom na Samostalni život i uključenost u zajednicu

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve osobe s invaliditetom i članove porodica djece s invaliditetom da, popunjavanjem upitnika, učestvuju u istraživanju o pravu na samostalni život i uključenosti u zajednicu. 

Naime, UMHCG sprovodi Istraživanje o sprovođenju preporuka Komiteta UN o pravima OSI u vezi s članom 19 Konvencije (Samostalni život i uključenost u zajednicu), koje ima za cilj da se napravi osvrt na aktivnosti preduzete u periodu od avgusta 2017. radi primjene preporuka Komiteta u ovoj oblasti.  Ova aktivnost će obuhvatiti desk istraživanje, fokus grupe s OSI i OOSI i predstavnicima lokalnih institucija, upitnik s OSI i roditeljima, odnosno drugim članovima porodica OSI, i najzad intervjue s predstavnicima institucija i rezultiraće izradom preporuka za unapređenje primjene preporuka Komiteta do predaje narednog izvještaja o sprovođenju Konvencije koji je planiran 2023.

Ovaj upitnik je namijenjen punoljetnim OSI, kao i roditeljima i članovima porodica koji imaju dijete/člana porodice s invaliditetom ispod 18 godina, ili OSI nad kojom je produženo roditeljsko pravo (neko od članova porodice ima starateljstvo (u skladu s rješenjem CZSR) ili je oduzeta poslovna sposobnost (u skladu s odlukom suda). S toga, svi zainteresovani kojima je namijenjen ovaj upitnik, isti mogu popuniti na sledećem linku zaključno s 20. julom 2020. 

Napominjemo da su svi podaci u upitniku anonimni.

Istraživanje je dio aktivnosti projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni! koji je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u 2019. 

Vaš UMHCG

 

Saradnici i donatori