JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU DOKUMENTARNOG FILMA U OKVIRU PROJEKTA UMREŽAVANJEM DO BOLJEG RADA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU DOKUMENTARNOG FILMA U OKVIRU PROJEKTA UMREŽAVANJEM DO BOLJEG RADA

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – AYDM i Centar za razvoj NVO raspisuju javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu dokumentarnog filma s elementima životnih priča osoba s invaliditetom.

Javni poziv je otvoren za sve pojedince, kompanije, firme i NVO koje:

  1. Imaju specifična iskustva i znanja u oblasti web dizajna, ICT, produkcije i filma;
  2. Imaju iskustva u radu s osobama s invaliditetom, uključujući poznavanje principa ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Prednost prilikom izbora izvršioca aktivnosti će imati oni ponuđači koji ispunjavaju oba uslova. Uz ponudu je potrebno dostaviti i finansijski okvir aktivnosti.

 

Opis aktivnosti:

Kako bi došli do što većeg broja ljudi i podigli svijest o pravima osoba s invaliditetom, planirana je izrada dokumentarno-igranog filma s uvidom u životne priče osoba s invaliditetom. Imajući u vidu promociju položaja OSI i ključne poruke koje se namjeravaju poslati kroz projekat, izrada audio-video sadržaja je odabrana kao najpogodniji metod.  Film mora pored naracije treba sadržati kao i prevod na engleski jezik. Ova aktivnost će se realizovati u periodu od 1.3.2019. do 30.6.2019. 

Ponude se  mogu dostaviti najkasnije do srijede 20. februara 2019. na mejl adresu: umhcg2016@gmail.com uz napomenu: Javni poziv. 

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada (Better working through networking) koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije, posredstvom Evropska unija u Crnoj Gori i koofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Saradnici i donatori