Jačanje trenerskih kapaciteta – osnova za bolji pokret za prava OSI

Jačanje trenerskih kapaciteta – osnova za bolji pokret za prava OSI

Grupa aktivista i aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom usavršila je svoja znanja o trenerskim vještinama i pravima osoba s invaliditetom kroz Trening za trenere. 

Osam učesnika i učesnica iz cijele Crne Gore, uz podršku iskusnih trenera Marine Vujačić, Gorana Macanovića Vuka Maraša, su u okviru drugog modula treninga, u periodu od 20. do 24. septembra, učili o metodama trenerskog rada, trenerskim vještinama, radu s osobama s invaliditetom, dizajnu treninga, nakon čega su imali priliku da znanje praktično primijene i izvedu svoje mini-treninge na odabrane teme, uz povratne informacije o neophodnim poboljšanjima i smjernice za dalji rad. 

Po završetku ovog segmenta treninga, učesnicima i učesnicama je obezbijeđena mentorska podrška od strane trenera, uz koju su detaljnije razvijali teme kojima bi željeli da se bave u budućem trenerskom radu, a potom je uslijedilo i novo izvođenje, praćeno dodatnim savjetima i podrškom. 

Učesnici koji su najuspješnije prošli kroz trening, biće uključeni u dalje faze obuke i rad uz iskusnije trenere u UMHCG-ovom trenerskom timu, kako bi se povećao broj osoba koje imaju dovoljno znanja i vještina za vođenje treninga na teme u oblasti invaliditeta i adekvatan pristup fenomenu invaliditeta. Sam koncept treninga zasnovan je na osnovnim principima Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom i modelu pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima. 

Jačanje kapaciteta i sticanje znanja novih aktivista i aktivistkinja u pokretu za prava osoba s invaliditetom predstavlja temelj za jačanje pokreta, uključivanje novih mladih osoba s invaliditetom u rad organizacija, ali je doprinos i cijelom civilnom pokretu u Crnoj Gori koji mora zauzeti adekvatan odnos prema invaliditetu i težiti uključivanju osoba s invaliditetom u sve segmente djelovanja, kako bi istinski mogao doprinositi društvenim promjenama. 

Ovaj trening jedna je od aktivnosti programa Transformacija za efikasno učešće – Transformation for Efficient participation – TEN) koji UMHCG sprovodi uz podršku Evropske unije kroz EU TACSO 3 P2P Program tehničke podrške organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji sprovode konzorcijum GDSI Limited i LDK Consultants.

Saradnici i donatori