Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23 i dalje ne pokazuje tačan nivo primjene

Polazeći od činjenice da je Akcioni plan za poglavlje 23 dokument koji se tiče svih građana i građanki Crne Gore, postojeći pristup izvještavanju i dalje onemogućava javnosti odgovarajuće razumijevanje onoga što je urađeno i objektivnu ocjenu ostvarenih promjena.
Opšta ocjena UMHCG-a na dosadašnju primjenu Akcionog plana (AP) za poglavlje 23 je da postoji kontinuitet u primjeni AP, ali da su u dijelu gdje nedostaju konkretne informacije navođeni planovi u skoroj budućnosti kao i očekivanja što nije svojstveno Izvještajima o realizaciju akcionih planova. Takođe, primijetili smo da je Vlada usvojila pojedine predloge Kolalicije NVO za praćenje pregovora u poglavlju 23, ali ne u svim djelovima izvještaja.

Napominjemo da je UMHCG pripremio komentare na dio koji se tiče: Komanskog mosta, primjene nediskriminacije u praksi (mjera 3.6.1.2.), zaštite i primjene prava djece, i zaštite i primjene prava lica s invaliditetom.

Umjesto indikatora koji bi pokazali da li je sprovedenom aktivnošću ispunjen rezultat i koliko je uticaj realizovanih aktivnosti, u pokazateljima rezultata i uticaja se navode izvještaji nadležnih organa za primjenu mjera (periodični, godišnji i izvještaji prema ugovornim tijelima). Međutim, za većinu ovih dokumenata nedostaju linkovi, kao i navođenje dijela izvještaja i stranice u Izvještaju koji bi direktno dao odgovor na postavljeni indikator i omogućio građanima lakši i brži uvid.

Takođe, nedostaju precizni statistički podaci o broju korisnika usluga i ciljnoj grupi definisanoj mjerama tako da je nemoguće procijeniti stvarni uticaj.
Osim neodgovarajućeg definisanja indikatora rezultata i indikatora uticaja njihove polazne osnove su često pogrešno postavljene pa je teško i mjeriti ostvarene rezultate i uticaje sprovedenih aktivnosti.
Informacije pojedinih organa su postale sastavni dio Izvještaja na originalan način kako su i dostavljene od tih organa, bez dodatne obrade i selektovanja dijela koji je relevantan za ovaj Akcioni plan i aktivnosti definisane njime, a isto tako očigledni su različiti pristupi i načini izvještavanja pojedinih nadležnih organa/osoba što izvještavanje čini neujednačenim.
Pored toga, postoje primjeri gdje su raniji Izvještaji o implementaciji AP kontradiktorni sa sadašnjim, jer se navodi da su aktivnosti sprovedene u ranijem periodu (oktobar 2013., mart 2014.) a u najnovijem izvještaju se navodi da je njihova realizacija u toku (Primjer: Pravilnik o grant šemama)

Očekujemo da Vlada Crne Gore uvaži naše preporuke za unaprjeđenje kvaliteta izvještavanja, i tako omogući javnosti da ubuduće objektivno sagleda ostvarene rezultate u primjeni Akcionog plana za poglavlje 23.

Najavljujemo da Kolacija NVO za praćenje pregovora u poglavlju 23 priprema svoje komentare na izvještaj i da će komentari UMHCG postati sastavni dio komentara Koalicije.

Konkretne komentare UMHCG o Izvještaj o primjeni AP za poglavlje 23 možete preuzeti ovdje.

Saradnici i donatori