IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI UNAPRIJEDITI SISTEM PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI UNAPRIJEDITI SISTEMM PRUŽANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u toku javne rasprave Ministarstvu pravde je upućen predlog izmjena i dopuna na Nacrt​ zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a Marina​ Vujačić je ključne sugestije iznijela i na okruglom stolu organizovanom u decembru tim povodom, a sugestije su podržane i od strane 48 drugih nevladinih organizacija.

Naime, predložili smo da se izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći NVO prepoznaju kao pružaoci​ besplatne pravne pomoći, i da im se na taj način obezbijedi finansijska podrška od strane države, na istoj ravni kao i advokatima i sudijama, imajući​ ​u vidu da građanke i građani imaju neuporedivo​ veće povjerenje u NVO, što i statistika potvrđuje. Samo UMHCG je u toku 2021. pružilo više pravnih savjeta i informacija,​ nego svi sudovi u Crnoj Gori od početka primjene Zakona

Takođe, predložili smo da se prepozna nova kategorija građanki i građana – žrtve govora mržnje, kojima će se garantovati pravo na besplatnu​ pravnu pomoć. Na kraju, tražili smo da se pojam osobe sa posebnim potrebama zamijeni korektnim pojmom osobe s invaliditetom, koji je u skladu s modelom pristupa invaliditetu zasnovanom na ​ljudskim pravima. Uostalom, nezamislivo je i apsolutno neprihvatljivo da u bilo kojem zakonu u 2022, punih 13 godina od ratifikacije Konvencije UN o pravoma osoba s invaliditetom, imamo ovakvu​ terminologiju u crnogorskim propisima, koja degradira ličnost, omalovažava i diskriminiše osobe s invaliditetom. ​ ​

Očekujemo da Ministarstvo pravde ozbiljno razmotri naše sugestije i uzme u obzir poziciju građanki i građana, al ii značaj nevladinih organizacija koje se bave pružanjem besplatne pravne pomoći. 

Inicijativu UMHCG podržale su sljedeće NVO (Redosljedom date podrške): 

  1.  

1. Udruženje raseljenih Roma i Egipćana sa Kosmeta u Crnoj Gori; 
2. Maslinarsko društvo Boka – Boka Kotorska; 
3. Udruženje multiple skleroze Crne Gore; 
4. NVU “Djeca Crne Gore”; 
5. NVO Prva multikukturalna ženska organizacija “Dijalogom do sloge”; 
6. Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin; 
7. NVO Centar za multimedijalnu produkciju (CEZAM); 
8. NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju”; 
9. NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje; 
10. NVO 35mm;
11. NVU Pružite nam šansu;
12. Udruženju raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova u Crnoj Gori;
13. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO); 
14. Udruženje Korina; 
15. Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak; 
16. Udruženje zaštite na radu Crne Gore; 
17. Savez slijepih Crne Gore (SSCG); 
18. Mreža ženskih i dječjih prava; 
19. NVO Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje; 
20. Crnogorski ženski lobi; 
21. NVO Prima; 
22. Centar za regulativu i usklađenost hrane; 
23. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica; 
24. Centar za ženska prava; 
25. NVO Ksena; 
26. NVU NAŠA DJECA; 
27. NVO „Novska kredenca ” Herceg Novi; 
28. NVO MOZAIK NIKŠIĆ; 
29. Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu; 
30. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHNK); 
31. Udruženje za razvoj civilnog društva; 
32. NVO ZLATNA ŽICA; 
33. NVO IKRE Rožaje; 
34. Udruženje paraplegičara Bijelo Polje; 
35. Fond za aktivno građanstvo – fAKT; 
36. NVO Alternativa (Iz Pljevalja);  
37. NVU Jednako; 
38. Spektra; 
39. NVU INTER MONT; 
40. NVO Naša djeca Crne Gore; 
41. Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore; 
42. NVO Katarinine čarolije; 

43. NVO Nova šansa u Novom; 
44. NVO Trening Centar TARABA; 
45. NVO ,,BRAIN” Bijelo Polje; 
46. NVO Ozon; 
47. NVO 35mm; 
48. NVO Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama iz Rožaja.

Saradnici i donatori