Istraživanje UMHCG: Visok procenat građana smatra da su osobe s invaliditetom najmarginalizovanija grupa

U Crnoj Gori više od polovine građana smatra da su osobe s invaliditetom (OSI) društveno izolovana grupa (55,2%) čija su prava najmanje poštovana pokazalo je istraživanje Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).
Prema njenim riječima, taj nalaz potvrđuje stav većine da osobe s invaliditetom uživaju manji korpus prava (56,3%), u odnosu na ostalu populaciju.
Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je danas na konferenciji za novinare da je istraživanje rađeno u sklopu projekta „Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene“, finansijski podržanog od Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
„Građani ove, kao i prethodnih godina, smatraju da osobe s invaliditetom imaju manje prava od ostalih građana, što ukazuje na lošu implementaciju zakona, ali i na nedostatak zakonske regulative koja bi bolje uredila prava i položaj osoba s invaliditetom“, navela je Vujačić.
Kako je kazala, 75,5 odsto građana smatra da osobe s invaliditetom nemaju iste potrebe, kao i ostali građani već posebne potrebe, što smatra poražavajućim podatkom, ali dodatno objašnjava da osim što je taj termin u jednom periodu bio politički korektan, bio je i dalje je, nažalost, često prihvaćen od strane porodica, nekih međunarodnih organizacija, pa je samim tim uvriježnjen i u javnosti i medijima.
„Ovaj nalaz ukazuje na potrebu veće interakcije osoba s invaliditetom s javnošću, edukovanje javnosti o pravima i položaju osoba s invaliditetom. Ono što je stav UMHCG da je veća i češća zastupljenost u medijima osoba s invaliditetom i korišćenje ovog termina, upravo od strane medija, doprinijela da se procenat građana koji smatraju da osobe s invaliditetom imaju posebne potrebe poveća“, objasnila je Vujačić.
Ona je kazala da 71,1 odsto ispitanika smatra da osobe s invaliditetom zalužuju jednako poštovanje kao ostali građanai.
Ona je ukazala da svaki sedmi građanin zna za konkretan slučaj diskriminacije osobe s invaliditetom, dok 57,7 odsto ispitanika smatra da je porodica ključna u borbi za ostvarivanje prava osobe s invaliditetom, a da je državne institucije prepoznalo 2,8 odsto građana kao najvažnije aktere.
„Smanjio se broj građana koji porodicu prepoznaju kao ključnu u odnosu na period iz 2011. godine, čemu je doprinijela veća vidljivost osoba s invaliditetom, a povećao se broj građana koje NVO prepoznaju kao ključne za ostvarenje ovih prava, upravo zbog osoba s invaliditetom angažovanih kroz NVO“, rekla je Vujačić.
Institucije i javne površine, kako je dodala, po mišljenju većine građana nisu prilagođene osobe s invaliditetom a barijere su najviše prisutne na ulici i u saobraćaju. Međutim, na drugoj strani najveći procenat diskriminacije osoba s invaliditetom, kako smatraju građani evidentan je u oblasti rada i zapošljavanja (46,8%). Ovakvom stavu građana doprinosi čest pritisak OOSI i česta medijska aktuelizacija pitanja statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
„Istraživanje je pokazao da 75,3 odsto građana smatra da OSI treba da rade na otvorenom tržištu, a 48,2 odsto ih smatra da OSI mogu da postižu iste rezultate kao i ostali zaposleni“, navela je Vujačić.
Ona je ukazala da je istraživanje pokazalo da 71,6 odsto građana ne zna da se plata OSI sufinansira iz posebnog Fonda i da poslodavci koji ih zaposle imaju druge povlastice, što govori u prilog činjenici da ovaj Zakon nije dovoljno prezentovan i promovisan u praksi od strane državnih organa.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, Zlatko Vujović, kazao je da je ta organizacija sprovela istraživanje za UMHCG, od 12. do 26. marta, u kome je učestvovalo 1014 punoljetnih građana Crne Gore s teritorije 16 opština.

Rezultate istraživanja možete pronaći na sajtu na linku: Publikacije.

 

Saradnici i donatori