Inkluzivno obrazovanje moguće je osigurati samo kroz adekvatan pristup prema osobama s invaliditetom i uključenost svih struktura društva

Inkluzivno obrazovanje moguće je osigurati samo kroz adekvatan pristup prema osobama s invaliditetom i uključenost svih struktura društva

Da bismo imali „škole za svakoga“ potrebno je da nastavno osoblje prolazi obuku za adekvatan pristup i rad s učenicima s invaliditetom, da postoje grupe podrške za roditelje i njihovu djecu s invaliditetom, i da sve nadležne institucije, uključujući svakako i nadležno Ministarstvo, i zainteresovane strane budu adekvatnije uvezane u zajedničkom cilju osiguranja inkluzivnog obrazovanja. Ovo je zaključak radionica s nastavnim osobljem organizovanim u okviru projekta Nauči – primijeni – promijeni, u okviru kojeg je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pokrenulo postupak za akreditaciju programa obuke kod Zavoda za školstvo, dok kao dodatan doprinos realizaciji projekta predstavlja i akreditacija programa obuke kod Centra za stručno obrazovanje 

Naime, UMHCG je u proteklom periodu organizovalo tri radionice za nastavno osoblje, po jednu u centralnoj, sjevernoj i južnoj regiji. Na radionicama je učestvovalo nastavno osoblje, stručni saradnici zaposleni u stručnoj službi (pedagozi, psiholozi, fizioterapeuti, asistenti u nastavi).

Dvodnevne radionice su realizovane kroz dva modula odnosno, teorijski i praktični rad, radionice, vježbe, individualni rad i rad u grupama. Na radionici je bilo riječi o modelima pristupa invaliditetu i njihovom uticaju na ljudska prava osoba s invaliditetom kroz istoriju, uključujući posebno pravo na obrazovanje i način pristupa osobama s invaliditetom u obrazovanju, zatim o terminologiji koja se koristi u obrazovanju, kroz ophođenje i rad s učenicima s invaliditetom.

Takođe je bilo riječi i o servisima podrške i vrstama servisa podrške koji su značajni za učenike s invaliditetom, kao što su: asistencija u nastavi, usluga prevoza „od vrata do vrata“, psihološka podrška, pas vodič i pas pomagač. Pokrenuta je diskusija o tome koliko su ove vrste servisa podrške dostupne učenicima.  Posebno su razmatrane obaveze iz Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Učesnici su imali prilike da na praktičan način navedu koja je uloga škole, koja je uloga nastavnika, a koja je uloga Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, a pored toga i da, nakon procjene potreba učenika izvedene kroz metod simulacije, popune Individualno-razvojno obrazovni program (IROP) i Individualno-tranzicioni plan (ITP).

Nastavno osoblje je istaklo da bi više željelo da čuje o saradnji obrazovno-vaspitnih ustanova s udruženjima, NVO sektorom i ulozi lokalne zajednice u pružanju podrške osobama s invaliditetom, o tome kako planirati IROP i ITP posebno za učenike s intelektualnim invaliditetom, o načinu rada komisija za usmjeravanje, o procjeni potreba i načinima izjednačavanja mogućnosti za učenike s invaliditetom, o doprinosu i uticaju nastavnika u obezbjeđivanju servisa podrške, i o tome kako model zasnovan na ljudskim pravima primijeniti u obrazovanju, uključujući segmente prenosa znanja i ocjenjivanja. 

Ovo je ujedno i poslednja aktivnost koja je realizovana u okviru projekta Nauči – primijeni – promijeni , a uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, po Javnom konkursu Inkluzija na djelu, raspisanom od strane Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja-podoblast podrška inkluzivnom obrazovanju u 2020.

Pripremila: Anđela Miličić

Saradnici i donatori