Inicijativa predsjedniku Upravnog Odbora UCGa g-dinu Dušku Bjelici

UMHCG se danas, 05.septembra inicijativom obratio Predsjedniku UO UCGa gospodinu Dušku Bjelici koju objavljujemo u cjelosti.

S obzirom da se Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore zalaže za stvaranje uslova za inkluzivno obrazovanje, kao i podsticanjem mladih s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, a imajući u vidu nejednake  startne pozicije studenata sa invaliditetom u odnosu na njihove kolege bez invaliditeta, UMHCG se poslednjih godina zalagao za uvođenje kompenzatornog prava, tj.prava na oslobađanje od plaćanja školarine.

Nešto što obavezuje crnogorske univerzitete na zalaganje za stvaranje jednakih uslova studiranja za studente sa i bez invaliditeta je i Povelja koju su sva tri univerziteta potpisala u martu 2013.god. u okviru projekta “Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori”, podržanog kroz Tempus program Evropske Unije.

Podsjećamo da je ova inicijativa, Odlukom Upravnog Odbora UCG-a, a na predlog tadašnjeg rektora g-dina Predraga Miranovića od strane Univerziteta Crne Gore prihvaćena 2011 god., za školsku 2011/2012 godinu, pa potom i za školsku 2013/2014 godinu. Ovim putem želimo naglasiti da bez raspoloženja, podrške i takve Odluke UO UCGa-a koji je podržao predlog UMHCG ne bi ni uspjeli u jednom od najzapaženijih rezultata a to je povećanje broja studenata s invaliditetom u poslednje 3 godine.

Iz tog razloga Vam  se ovim putem obraćamo sa molbom da i ove godine Upravni Odbor na čijem ste čelu donese Odluku o oslobađanju od plaćanja školarine studenata s invaliditetom za 2014/2015 god. Spisak studenata uz neophodnu medicinsku dokumentaciju  za oslobađanje od plaćanja školarine Univerzitetu ćemo dostaviti u ponedjeljak, 08.septembra.

U nadi da ćemo nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju koju imamo sa Univerzitetom Crne Gore kao i da ćete, kao i do sada, pokazati razumijevanje i spremnost da izađete u susret našoj inicijativi i time doprinesete kvalitetnijem obrazovanju, pojačanim motivima osoba s invaliditetom za školovanje i većem broju obrazovanih OSI, srdačno Vas pozdravljam.

Izvršna direktorica UMHCG-a

Marina Vujačić

Saradnici i donatori