Inicijativa NVO za ponovno sprovođenje izviđaja

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za antidiskriminaciju Ekvista, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Institut alternativa (IA), Pravni centar Podgorica, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) obratile su se Vrhovnom državnom tužilaštvu sa inicijativom da u skladu sa svojim nadležnostima naloži ponovni izviđaj Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju svih radnji u predmetu protiv Nenada Zečevića iz Bijelog Polja zbog krivičnog djela teško djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u kojem je oštećena strana Samir Guberinić, čiji je sin Ismail, star 6 godina preminuo u KBCu Crne Gore 23.09.2013.g., od posljedica udesa, počinjenog 15.09.2013. godine oko 14,40h u ulici 3. Sandžačke u pravcu Ribarevina (u Bijelom Polju).

U ovom slučaju Osnovni državni tužilac (ODT) je odlučio da odbaci krivičnu prijavu i odustane od krivičnog gonjenja Zečevića, uprkos tome što je prvobitno podigao optužnicu protiv njega i u postupku pribavio očigledno kontradiktorne dokaze, odnosno dokaze na štetu okrivljenog, koji ne bi smjeli biti zanemareni, i to bez obrazloženja, na način na koji je to ODT učinio u rješenju o odbacivanju krivične prijave.

Podsjećamo da je ODT u ovom slučaju prvobitno podigao optužnicu protiv Zećevića, da bi postupajući po zahtijevu Osnovnog suda u Bijelom Polju da dopuni optužnicu, angažovao nove vještake sa Mašinskog fakulteta, i na osnovu njihove procjene odlučio da odustane od krivičnog gonjenja, iako je nalaz ovih vještaka suprotan nalazu vješaka Čabarkape, koji je prvi bio angažovan u ovom slučaju.

Potpisnice inicijative smatraju da je kod dobijenih oprečnih mišljenja sudskih vještaka (kao što je između nalaza Čabarkape – da bi u slučaju kretanja vozila Passat brzinom od oko 39,3, km/h “postojale prostorne i vremenske mogućnosti da se preduzimanjem intezivnog kočenja Passata izbjegne događanje ove nezgode, ako bi pješak bio vidljiv vozaču Passata, na cijelom putu prelaženja od lijeve ivice kolovoza do mjesta sudara” i Vještaka Mašinskog fakulteta – “vozač vozila Passat nije mogao da izbjegne nastanak saobraćajne nezgode ni u slučaju da je maloljetni pješak prelazio kolovoz ispred nailazećeg vozila Mercedes, kao ni u slučaju da se maloljetnji pješak kretao iza vozila Mercedes”), bilo neophodno pozvati vještake na usaglašavanje, pa ako to i dalje ne bi pomoglo razjašnjenju sporne situacije, odrediti vještačenje od strane drugih vještaka ili ustanove u skladu sa članom 146 ZKP-a, umjesto odbacivanja krivične prijave.

Pri tome, u obraćanju je istaknuto i da je ODT postupio suprotno čl. 143 ZKP-a o vještačenju – angažujući komisiju vještaka od kojih je samo jedan dip.ing. saobraćaja a ostali dip.ing.mašinstva), kao i da u rješenju o odbacivanju krivične prijave nije naveden ni jedan argument zbog kojeg je odlučeno da se prihvati nalaz vještaka Mašinskog fakulteta, a ne nalaz vještaka Čabarkape koji je suprotnog stanovišta.

Uvidom u dokumentaciju koju je ovim NVO dostavio oštećeni Samir Guberinić, uočeno je niz nelogičnosti u načinu vođenja istražnog postupka na koje Vam skrećemo pažnju.

1) Iako je i u samoj ekspertizi saobraćajne nezgode od 30.09.2013. godine, vještak Milenko Čabarkapa istakao nepostojanje podataka o boji odjeće koju je oštećeni, sada pok. Guberinić Ismail u vrijeme nesreće imao na sebi, a koji su značajni za uočavanje dječaka od strane okrivljenog, isti nijesu uzeti u obzir u toku postupka.

2) Posebne nepravilnosti uočene su i nepoklapanjem datuma kada je izvršen uviđaj u Službenoj zabilješci policije od 15.09.2013.g. i zapisnika o uviđaju od 23.09.2013.g. Naime, u Službenoj zabilješci policije od 15.09.2013.g, zavedenoj 17.09.2013.g. se navodi: “uviđaj ove saobraćajne nezgode na licu mjesta izvršila je ZODT Perović Cmiljana uz prisustvo vještaka saobraćajne struke Čabarkape Milenka, krim. tehničara Načić Darka i patrole saobraćajne policije Bubanje Bora i Madžgalj Srboljuba”, dok se u Zapisniku o uviđaju sačinjenom 23.09.2013.g. navodi da je u prisustvu istih lica uviđaj izvršen dana 23.09.2013. godine, od 15,10h do 16,10h.

3) Pored toga što se iz priloženog i ne može tačno zaključiti kojeg datuma je uviđaj izvršen (15. ili 23. septembra) u Zapisniku o uviđaju se između ostalog navodi da je: “Mjesto događaja fotografisano i skicirano, od strane kriminalističkog tehničara Načić Darka… Vrijeme sunčano, sa suncem prema zalasku, pa je napravljen snimak vidljivosti i u smjeru kretanja vozila ispred prvih zatečenih tragova. Da se provjeri efekat eventualne zaslijepljenosti vozača.” Podsjećamo da je uviđaj vršen između 15,10h i 16,10h a saobraćajna nesreća se desila oko 14,40h tako da fotografije mjesta napravljene tokom uviđaja ne mogu vjerodostojno pokazati: “eventualnu zaslijepljenost vozača” u trenutku saobraćajne nezgode. Vremenske prilike je trebalo provjeriti u Hidrometeorološkom zavodu, posebno poziciju Sunca 15.09. u 14:40h. Iz istog razloga treba razmotriti uticaj hlada krošnje drveta na preglednost kolovoza, koji je zbog orjentacije ulice, u trenutku fotografisanja više pomjeren ka mjestu kontakta nego što je bio u trenutku nesreće. Ove informacije nijesu smjeli zaključivati laici, a posebno s obzirom da ih ni okrivljeni nije istakao u odbrani.

4) Mjesto kontakta je u nalazima vještaka Čabarkape uzeto proizvoljno, jer ne postoje tragovi kočenja, na osnovu tragova krvi, vlasi kose i papučice. Mjesto kontakta je vještak Čabarkapa uzeo 3m prije papučice iako nije jasno zbog čega. Po riječima Samira Guberinića, Ismail bi uvijek prelazio ulicu kada bi išao ili se vraćao od svog djede po majci naspram hodnika Samirovog strica, a ta se tačka nalazi oko 1m prije nulte, odnosno referentne tačke na skici. Stručnije rečeno, mjesto kontakta prema tome bi bilo na minus 1m, a to je za više od tri metra prije ovoga u izvještajima. To znatno mijenja dalji obračun, jer sada su i daljina odbačaja kao i put zaustavljanja duži za 3 i više metara.

5) Izuzetna pažnja u nalazima vještaka poklanja se mogućnosti vozača da uoči pješaka, dok se samo na nivou konstatacije spominje da oborena – kratka svijetla na vozilu Passat nijesu radila, što je moglo uticati na smanjenu mogućnost pješaka da uoči vozilo.

6) Od okrivljenog nije uzeta izjava o odlučujućoj činjenici saobraćajne nezgode, a to je brzina kojom se kretao, te je ovaj propust uzrokovao nalaze i mišljenja vještaka koji su jako nepouzdani, kao jedini dokaz ove činjenice. Nelogično je, čak i laicima, da vozilo Passat koje se kreće brzinom ne većom od 40 km/h, može odbaciti dijete visine 1,22m 13,60 metara, i prouzrokovati povrede kakve su navedene u obdukcionom nalazu.

“Dodatno zabrinjava to da vještaci saobraćajne i saobraćajno-mašinske struke u svojim nalazima izračunavaju brzinu kretanja vozila Passat na osnovu pretpostavke. Nije uzet u obzir veoma važan podatak, za dalju analizu – brzina kretanja vozila Mercedes svjedoka Drndar Ermina, s obzirom da je on u svojoj izjavi naveo put koji je prešao od momenta kada je ugledao sada pok. Ismaila da stupa na kolovoz (25-30 metara), do momenta kada se desila saobraćajna nezgoda (udaljenost vozila Mercedes na 15 metara od nesreće). Na osnovu brzine kretanja automobila svjedoka Drndara i pređenog puta, koji je isti naveo u svojoj izjavi izračunalo bi se vrijeme za koje je i Ismail prešao put od lijeve ivice kolovoza do mjesta gdje se dogodila saobraćajna nezgoda”, ističe se u obraćanju.

Svjedok u izjavi ističe da je dječak “lagano pretrčavao ulicu, dakle nije brzo pretrčavao ulicu”, dok vještaci saobraćajne struke sa Mašinskog fakulteta navode da se dječak “kretao trčanjem” i izvode zaključak da je to bila brzina od “11 km/h, odnosno 3.06 m/s”.

Svjedok, dalje ističe, da je vidio pješaka na udaljenosti od 25 – 30m, i da je “dijete mogao vidjeti i vožač vozila koje je dolazilo iz suprotnog pravca, ako je gledao na kolovoz, ali ja ne znam gdje je on gledao.” Bez obzira na to okrivljeni nije upitan, pa prema tome nije u izjavi iznio da li je sa dužnom pažnjom pratio situaciju na kolovozu, naprijed i sa lijeve i desne strane.

Na kraju su iz NVO upozorili i da je otac pok. Ismaila, Samir Guberinić, koji je osoba s invaliditetom, više puta u toku postupka nailazio na diskriminaciju, od strane tužioca, koji je davao informacije i tražio saglasnost od njegovog brata Almira Guberinića, umjesto od samog oštećenog. Time je oštećeni bio isključen iz učestvovanja u svim fazama krivičnog postupka, suprotno odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Jedini kontakt koji je Samir Guberinić ostvario sa nadležnima iz Tužilaštva je bio kada je dao izjavu kao oštećena strana.

S obzirom na sve navedeno, iz NVo-a su apelovali na V.D. Vršioca dužnosti VDT-a Veselina Vućkovića da konkretan slučaj uzme u razmatranje, i obezbijedi da se preispita postupanje ODT i ponovo sprovede izviđaj.

 Potpisnice inicijative (abecedno):

1.       Akcija za ljudska prava (HRA),

2.      Centar za antidiskriminaciju Ekvista,

3.      Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM),

4.      Centar za građansko obrazovanje (CGO),

5.      Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO),

6.      Institut alternativa (IA),

7.      Pravni centar Podgorica,

8.      Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

Saradnici i donatori