Inicijativa da se na nivou Vlade donese odluka o oslobađanju od plaćanja školarine studenata s invaliditetom

Obavještavamo javnost da smo se u četvrtak 19. juna inicijativom obratili Predsjedniku Vlade Milu Đukanoviću i Ministru prosvjete Slavoljubu Stijepoviću da se na nivou Vlade donese odluka za oslobađanje studenata s invaliditetom, koji studiraju na crnogorskim univerzitetima, od plaćanja školarine za studijsku 2014. – 2015. godinu.

Inicijativa za oslobađanje od školarine na zahtjev UMGCGa je od strane Univerziteta Crne Gore prihvaćena 2011 god., za školsku 2011. – 2012. godinu, pa potom i za školsku 2013. – 2014. g., kao i od strane Univerziteta Mediteran takođe od 2011. g.

U inicijativi smo podsjetili, da crnogorske univerzitete na zalaganje za izjednačavanje startnih pozicija studenata sa i studenata bez invaliditeta obavezuje i Povelja koju su potpisali u martu 2013. god. u okviru projekta: “Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori”, podržanog kroz Tempus program Evropske Unije, čime su izrazili spremnost za stvaranje jednakih uslova studiranja za osobe s invaliditetom.

Takođe, Radna grupa za izradu Zakona o visokom obrazovanju (formirana u martu mjesecu 2013. godine) je u tekstu Zakona uključila i naš predlog normativnog definisanja ovog prava, za koji se upravo zalagala naša predstavnica u Radnoj grupi Miroslava-Mima Ivanović. Međutim, kako je ovaj Zakon povučen iz procedure, ostvarivanje ovog prava je ostalo na volji univerziteta. Ovakva neizvjesna situacija u vezi ostvarivanja ovog kompenzatornog prava dovodi u dilemu studente s invaliditetom da li da nastave svoje školovanje, sa čime smo upoznali i Predsjednika Vlade u decembru mjesecu prošle godine, na sastanku koji je organizovan povodom 3.decembra (Međunarodni dan osoba s invaliditetom) sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom.

Na drugoj strani Univerzitet Donja Gorica je selektivno pristupao našoj inicijativi za oslobađanje od plaćanja školarine. Na sastanku sa predstavnicima UDGa objašnjeno nam je da ovaj Univerzitet nije u mogućnosti da izdvoji studente s invaliditetom kao jedinu grupu kojoj će izaći u susret. Kao rezultat sastanka uprava Univerziteta Donja Gorica je svesrdno podržala ovu našu inicijativu kako biste donijeli odluku koja će obavezati Univerzitete i biti osnov po kome će odobriti ovo pravo studentima s invaliditetom, s obzirom da je Zakon povučen iz procedure i time proizvedena ogromna neizvjesnost kod studenata s invaliditetom i rizik da odustanu od upisivanja nekog od fakulteta u okviru Univerziteta Donja Gorica.

S obzirom da se bliže upisni rokovi, pozvali smo Predsjednika Vlade i nadležnog ministra da razmotre i donesu odluku, u što kraćem roku, na sjednici Vlade, kako bi budući studenti s invaliditetom imali blagovremenu informaciju koja će uticati na izbor visoobrazovne institucije. U inicijativi smo napomenuli, da treba imati u vidu da će mogućnost ostvarivanja ovog prava biti presudna za većinu osoba s invaliditetom da li će upisati neki od fakulteta na Univerzitetu Donja Gorica, što nam je već nekoliko potencijalnih studenata i nagovijestilo.

Kako bi podsticajne mjere za studente s invaliditetom bile jednake na sva tri Univerziteta i time se spriječilo sužavanje izbora fakulteta, posebno imajući u vidu da je studentima s invaliditetom zbog prepreka sa kojima se susrijeću već sužen izbor obrazovnog profila, zamolili smo nadležne da izađu u susret ovoj inicijativi i time doprinesu jednakom ostvarivanju prava na obrazovanje osoba s invaliditetom, kako na državnim tako i na privatnim fakultetima.

Izvršna direktorica UMHCG-a
Marina Vujačić

Saradnici i donatori