II generacija Škole o ljudskim pravima osoba s invaliditetom

Centar za antidiskriminaciju „EKVISTA“, u partnerstvu sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje:

ŠKOLU O LJUDSKIM PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

za polaznike II generacije

Škola traje tri mjeseca. Broj učesnika/učesnica koji će imati priliku da pohađaju školu je dvadeset. Nastava će se izvoditi jednom sedmično, u trajanju od dva sata. Škola se realizuje u okviru projekta “Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom“ koji je finansiran sredstvima od igara na sreću.

Škola o ljudskim pravima osoba s invaliditetom pruža teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom. U okviru škole polaznici će biti u mogućnosti da iznesu svoje stavove kroz eseje i diskusije sa stručnim predavačima.

Nakon završene Škole učesnici/učesnice dobijaju sertifikat, uz uslov da su pohađali najmanje 80% programa.

Pravo učešća imaju kandidati/kandidatkinje koji žele da nauče više o osobama s invaliditetom i njihovim pravima. Kandidati su dobrodošli bez obzira na bilo koje lično svojstvo (pol, nacionalnost, godine, vjeroispovijest, seksualnu orjentaciju, invaliditet i dr.).

Teme i predavači I generacije Škole bili su:
1.Uvod u ljudska prava – Siniša Bjeković – Pravni fakultet;
2.Ljudska prava osoba s invaliditetom – opšti pregled – Goran Macanović– Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore;
3.Ljudska prava osoba s invaliditetom, stanje u Crnoj Gori i pozitivno zakonodavstvo – Zagorka Pavićević – Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine Podgorica;
4.Antidiskriminacija – praksa i uloga Ministarstva za ljudska i manjinska prava u pitanju zaštite ljudskih prava, s posebnim osvrtom na prava osoba s invaliditetom – Blanka Radošević Marović – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;
5.Antidiskriminacija – Praksa i uloga Zastitnika ljudskih prava po pitanju zaštite ljudskih prava, s posebnim osvrtom na prava osoba sinvaliditetom – Marijana Laković – Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda;
6.Sudska zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom – Daliborka Knežević– Centar za antidiskriminaciju “EKVISTA” ;
7.Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava – Zoran Pažin – agent Crne Gore pri Evropskom sudu za ljudska prava;
8.Pravo na obrazovanje, inkluzivno obrazovanje – Tamara Milić – Ministarstvo prosvjete i sporta;
9.Pravo na zapošljavanje i socijalnu zaštitu – Vesna Simović – Pravni fakultet;
10.Servisi podrške i pristupačnost – Milan Šaranović – Centar za antidiskriminaciju “EKVISTA”
11.Zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom – Mensud Grbović – Dom zdravlja Podgorica;
12.Zašto je bitno da se poštuju ljudska prava? – Aleksandar Saša Zeković

Saradnici i donatori