Godišnji izvještaj Koalicije NVO za praćenje pregovora sa EU – poglavlje 23

Koalicija NVO za praćenje pregovora sa Evropskom unijom – poglavlje 23 Reforma pravosuđa i temeljna ljudska prava je pripremila godišnji izvještaj u stanju u ovim oblastima koji je proslijeđen Evrospkoj Komisiji i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori prije objavljivanja njihovog izvještaja.

Koaliciju čini 16 NVO i to:Koaliciju za praćenje pregovora sa EU – poglavlje 23 čine sljedeće organizacije: Akcija za ljudska prava, Anima-Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Centar za antidiskriminaciju EKVISTA, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za građanske slobode, Centar za monitoring (CEMI), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za ženska prava, Evropski pokret u Crnoj Gori, Institut alternativa, Institut socijalne inkluzije, Juventas, LGBT Forum Progres, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore.

Kako se navodi u uvodnom dijelu izvještaja, izvještaj ima za cilj da pruži nezavisne informacije i zapažanja, prije objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu, o nivou preduzetih reformi u oblastima reforme pravosuđa, suzbijanja korupcije, zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva počev od datuma dobijanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu zaključno sa 1. oktobrom 2013. godine. Ovom ažuriranom izvještaju prethodio je polugodišnji izvještaj o stanju u navedenim oblastima, koji je u aprilu 2013.godine proslijeđen Evropskoj komisiji i drugim relevantnim institucijama na evropskom i nacionalnom nivou.
Pregled situacije u svim oblastima je praćen i konkretnim preporukama za unaprjeđenje stanja čija je primjena po našem mišljenju nužna prije zvaničnog otvaranja pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom u poglavlju 23.
Poseban segment izvještaja posvećen je preporukama Evropskoj komisiji za unaprjeđenje pristupa u izvještavanju o napretku Crne Gore, pružanje doprinosa obezbjeđivanju potpune transparentnosti pregovaračkog procesa, te preduzimanju specifičnih mjera na polju reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava u skladu sa njenim nadležnostima.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

Izvještaj će biti javno predstavljen 15 novembra u Podgorici.

Saradnici i donatori