Dopis predsjedniku Osnovnog suda u Nikšiću

Poštovani g-dine Perišiću,
Obraćamo Vam se povodom problema pristupačnosti objekta Osnovnog suda u Nikšiću, a tiče se procesa koji je u toku pred ovim sudom, P.br. 1975/11 po tužbi Danijele Vušurović protiv Opštine Nikšić, a zbog diskriminacije kojoj je bila izložena.
Naime, Danijela Vušurović je Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Nikšića, inače osoba s invaliditetom, korisnica invalidskih kolica. Vušurovićeva je 10. oktobra, 2011. godine usljed nepristupačnosti objekta Opštine Nikšić bila diskriminisana i doživjela nezgodu prilikom koje je zadobila značajne fizičke povrede i duševni bol.
Kako je propisano članom 18. Zakona o zabrani diskriminacije i članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom da nedostupnost objekata i površina u javnoj upotrebi predstavlja diskriminaciju, Danijela Vušurović je uz podršku Centra za antidksiriminaciju „EKVISTA” 07.12.2011. godine Osnovnom sudu u Niškiću podnijela tužbu protiv Opštine Nikšić, za utvrđenje diskriminacije i nadoknadu nematerijalne štete, po kojoj je 06. aprila održano prvo ročište (saslušanjue svjedoka). Međutim, kako zgrada Osnovnog suda u Nikšiću nije prilagođena za osobe s invaliditetom na dan saslušanja svjedoka tužilja nije mogla prisustvovati ročištu. Tom prilikom se ispred Osnovnog suda okupilo nekoliko predstavnika organizacija osoba s invaliditetom, koji su, takođe, bili onemogućeni da pristupe instituciji u kojoj se ostvaruje sudska zaštita i zadovoljava pravda, i time ukazali na obavezu prilagođavanja i činjenja pristupačnom iste za sve građane.
Naglašavamo da iako imamo razumijevanje za postupak sudije koji vodi slučaj, g-dina Hajdarpašića da se saslušanje tužilje, koje je zakazano za 23. maj tekuće godine, obavi van zgrade suda, na mjestu koje tužilji u potpunosti odgovara, smatramo da bi ovakav vid pristanka tužilje na saslušanje, takođe, značio povredu principa ljudskih prava: dostojanstva, nediskriminacije i jednakosti, pa Vam se obraćamo ovim pismom spremni na kompromisno rješenje.
Veoma nam je jasno da je do maja izuzetno kratak rok da bi se preuzele sve potrebne radnje i Sud učinio pristupačnim, međutim prenosimo Vam spremnost tužilje da se održi ročište u maju na drugom mjestu, ukoliko do tada preuzmete potrebne radnje i započnete prilagođavanje objekta, na način što ćete nam dostaviti pisani dokument kojim se potvrđuje precizirana namjera prilagođavanja (idejno rješenje izgradnje rampe/lifta, fizički vidljiv početak radova i sl.) koji će biti završeni do kraja 2012. godine. U suprotnom bićemo prinuđeni da otklanjanje ove očigledne diskriminacije, zbog nepristupačnosti zgrade suda, tražimo sudskim putem, tj. podnošenjem tužbe za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta.
Pozivamo Vas da hitno razmotrite ovaj problem i učinite sve što je u Vašoj moći da se osigura pristupačnost objekta Osnovnog suda u Nikšiću za osobe s invaliditetom, i na taj način ispoštujete Zakon o zabrani diskriminacije.
Stojimo vam na raspolaganju u svakom pogledu, po pitanju rješavanja istaknutog problema i u tom smislu možete računati na naš konstruktivan i partnerski odnos.

S poštovanjem,
U ime dolje nabrojenih organizacija,
Izvršna direktorica

Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
Marina Vujačić

Organizacije osoba s invaliditetom:
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Centar za antidiskriminaciju „Ekvista“
Udruženje mladih sa hendikepom Nikšića
Udruženje mladih sa hendikepom Kotora
Udruženje „PLEGIJE” Nikšić
Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

Saradnici i donatori