Donacije građana/ki Programu za školovanje pasa vodiča/pomagača

UMHCG kontinuirano obavještava javnost o aktivnostima u okviru Programa za školovanje i dodjelu pasa vodiča i pomagača osobama s invaliditetom u našoj zemlji. Do danas su obučena i dodjeljena na korišćenje tri psa (dva vodiča i jedan pomagač), dok  pet osoba čeka na priliku da postanu korisnici ovog servisa. Podsjećamo da je od polovine 2009. godine, postavljen određen broj kasica vodiča širom Crne Gore pomoću kojih se prikupljaju donacije građana/ki za nabavku pasa za buduće korisnike/ce. Kasice se trenutno nalaze u objektima Pošte Crne Gore,  poslovnicama kompanije Telenor, Montvetu i do nedavno se jedna kasica nalazila u Maxi marketu u Delti. Naime, kako se kasice otvaraju na svakih pola godine to smo kasicu u Maxi marketu u Delti poslednji put otvorili 27.12.2011. Nakon toga smo u četvrtak 19.07.2012. pošli da zamijenimo postojeću kasicu novom i da preuzmemo novac, međutim kasica se nije nalazila u marketu, i kako smo obaviješteni kasica je razbijena i ponesen je novac iz nje, od strane nepoznatih lica, prije više mjeseci. S obzirom da osoblje Maxija nije prijavilo ovaj slučaj menadžmentu Udruženja, a ni policiji, to smo morali učiniti mi nakon saznanja o nestanku kasice. Nažalost, kako ne znamo koliko je novca bilo prikupljeno za period od kraja prošle do jula ove godine, svjesni smo da je teško ili skoro nemoguće povratiti prikupljeni novac, ali smo zbog ovakvog nezakonitog i nemoralnog postupka uvrijeđeni djelom (činom krađe) i neinformisanjem na vrijeme (od strane osoblja Maxija). Osim što se na ovaj način šteti Udruženju, a još više potencijalnim korisnicima/cama pasa, ovakvo postupanje predstavlja nefer i nehuman odnos prema građanima/kama koji su naši donatori/ke. Takođe, želimo obavijestiti javnost da su volonteri UMHCG-a tokom juna i jula mjeseca otvorili kasice u Podgorici, Budvi, Herceg Novom, Tivtu, Kotoru, Ulcinju, Nikšiću, Cetinju, Bijelom Polju, Beranama i Rožajama i ukupno sakupili 639, 29 €. U ime tima UMHCG-a i sadašnjih i budućih korisnika/ca pasa vodiča i pomagača, najljepše se zahvaljujemo svim građanima/kama koji su svojom donacijom, bez obzira na sveukupnu materijalnu situaciju u državi, dali doprinos da još pasa dođe u Crnu Goru i da se poboljša kvalitet života njihovih sugrađana/ki s invaliditetom. Takođe podsjećamo da je Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača prošle godine proširem i obukom za korišćenje bijelog štapa i da je dvoje srednjoškolaca s oštećenim vidom započelo ovu obuku. Proces obuke koordinira i sprovodi Udruženje, a obuku vode peripatolozi/škinje iz Centra za rehabilitaciju Silver iz Hrvatske.

Saradnici i donatori