Digitalne tehnologije za besplatnu pravnu pomoć

(Podgorica, 12.jula) – Telenor fondacija i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizovaće projekat „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetomʺ, čiji je cilj da olakša pristup besplatnoj pravnoj pomoći osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica. Realizacijom projektnih aktivnosti, unaprijediće se on-line pravno savjetovalište UMHCG, prvo te vrste u Crnoj Gori, na portalu www.disabilityinfo.me.

 ,,Tokom jula ćemo izraditi i objaviti dvije od šest planiranih smjernica i objašnjenja procedura za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u oblastima u kojima su se najčešće tražili savjeti u proteklom periodu. Inače, besplatno pravno savjetovalište bilježi porast broja zahtjeva, pa smo tako prošle godine imali 74 korisnika, a ove godine već do jula imamo 69. Rast broja onih koji se interesuju za ostvarivanje i zaštitu svojih prava dovoljno govori o  opravdanosti jednog ovakvog servisa i o potrebi njegove održivosti i sprovođenja u kontinuitetu“, kaže Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG.

Projekat bi trebalo da podstakne osobe sa invaliditetom da što više koriste internet za ostvarivanje svojih prava, a predviđeno je da od septembra počne i kreiranje aplikacije za pristup pravnoj pomoći putem mobilnih telefona.

,,U skladu sa svojom misijom da osnažuje društvo, Telenor fondacija nastoji da podrži ideje i projekte koji donose pozitivne promjene u zajednicu. Projekat Udruženja mladih sa hendikepom ispunjava upravo te kriterijume, a posebno nas raduje što ćemo, uz pomoć digitalnih servisa i novih tehnologija, omogućiti napredne opcije za besplatnu pravnu pomoć. Nadamo se da je pred nama još jedna uspješna inicijativa“, kaže Nataša Đurđić, menadžerka Telenor fondacije.

Projekat Udruženja mladih sa hendikepom izabran je na konkursu raspisanom u martu. Konkursom se podržavaju projekti usmjereni na korišćenje interneta i digitalnih tehnologija u korist boljeg obrazovanja, zaštite životne sredine i drugih značajnih društvenih oblasti.

Izvor: Saopštenje za javnost

Saradnici i donatori