Digitalna štamparija: UMHCG & Štamparija Lapis

U okviru projekta “Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3”  koji je finansijski podržao ZZZCG, kroz Grant šeme, UMHCG je u saradnji s Fakultetom vizuelnih umjetnosti, Univerziteta “Mediteran” sprovelo obuku za šest osoba s invaliditetom iz oblasti grafičkog dizajna. Obuka se sastojala iz četiri modula i to: Rasterska grafika, Vektorska grafika, Layout priprema za štampu i Optimizovanje PDF fajlova za štampu.

Kroz ovaj projekat obezbijeđena su sredstva za kupovinu sljedećih mašina: Develop ineo +1060L, grafički nož Ideal 728, savijačica CFM DO A3, ručna bigerica i perforirka, klamerica skreba skre ring, mašina za spiralno koričenje US/SPC/RBX – N10, bušilica Filepecker, ćoškarica war/zaobljivač uglova HD.

Osnovana je digitalna štamparija i nakon obuke u saradnji sa štamparijom “Lapis” obezbijeđena je radna praksa za četiri saradnika u štampariji.

Nakon realizacije projekta u štampariji su zaposlena dva saradnika od kojih je i dalje zaposlena jedna osoba s invaliditetom.

Štamparija nudi širok spektar grafičkih usluga. U digitalnoj i ofset štampi nudimo sledeće usluge: flajere, postere, liflete, brošure, vizit karte, deklaracije, cjenovnike, memorandume, sertifikate, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, fascikle, diplome, knjige, koverte.

Ugovaranjem i narudžbom svojih usluga u Lapisu, doprinosite i održivosti UMHCG. 

Saradnici i donatori