Devet godina rada

Na današnji dan prije devet godina osnovano je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao nevladina organizacija koja okuplja mlade i studente sa svim vrstama fizičkog, senzornog i motornog hendikepa (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez hendikepa koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za dostupnost i uključenost OSH u sve segmente crnogorskog društva.

Devet godina rada Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore proslavlja kao jedna od najuspješnijih organizacija na ovom polju u Crnoj Gori, prepoznata kao značajan učesnik u borbi za ostvarenje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti osoba sa hendikepom.

O ovome svjedoči i Erste nagrada za socijalnu integraciju, koju je Udruženje dobilo za projekat „Pas kao vodič ili pomagač“ 2009. godine.

Svojom pojavom UMH je donio savremenu filozofiju borbe za ostvarenje prava osoba sa hendikepom, prvenstveno mladih, i njihovo uključenje u društvo.

U svom radu Udruženje je sprovodilo/sprovodi niz projekata/programa od kojih su najaktuelniji:

–         Monitoring i edukacija o pravima osoba s invaliditetom – uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

–         Ka inkluziji u srednjem obrazovanju – uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo u Crnoj Gori

–         Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača – koji se finansira iz raznovrsnih izvora (biznis sektor, individualne donacije građana i sl.)

–         Studentski servis

O rezultatima našeg rada govori i broj studenata sa hendikepom koji se obrazuju na Univerzitetima u Crnoj Gori. Trenutno se, prema podacima koje posjedujemo, na fakultetima u našoj zemlji školuje 30 studenata, od čega je školske 2010/2011 upisano 4 studenta/kinje.

U narednom periodu ćemo se istim intenzitetom zalagati za unaprjeđivanje i poštovanje prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, te uspostavljanju adekvatnih servisa podrške.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim članovima/cama, volonterima/kama, prijateljima/icama, i donatorima koji nam svih ovih godina daju podršku u nastojanju da doprinesemo izgradnji Crne Gore kao društva jednakih mogućnosti za sve.

Posebnu zahvalnost dugujemo medijima koji su prepoznali značaj aktivnosti koje sprovodimo i koji dajći nam podršku doprinose boljoj zaštiti prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Pozivamo sve koji su zainteresovani za širenje i jačanje ideja UMH-a da se uključe i da zajedno radimo na uključivanju mladih sa hendikepom u crnogorsko društvo.

TIM UDRUŽENJA MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE

Saradnici i donatori